Alfabelerin Kökeni Türkçe

   Alfabelerin Kökeni Türkçe

   Kazım Mirşan, yaptığı çalışmalar sonucunda tarihe dönük bilimsel iddialarda bulundu. Mirşan, Türkler’in Çinliler’den çok daha önce kağıt üzerine fırçayla yazı yazdıklarını ve bunun örneğine çok rastlanmadığını ifade etti. İşte, Mirşan’ın tarihçileri şaşırtacak iddialarından bazıları:

   * Türk Tarihi, M.Ö 16.000’li yıllara dayanıyor.
   * Yazı M.Ö 16.000 yılında Türkler tarafından icat edildi.
   * Tüm dünya alfabelerinin kökeni Türk alfabesidir.
   * Kürtçe’nin Ön-Türkçe’den sözcükler barındırdığı gibi bu sözcükleri Arapça ve Farsça’ya da taşımıştır.
   * Anadolu’da da Ön-Türkçe yazıtlar bulunmaktadır.
   * Latin, Yunan, Fenike ve Kril alfabeleri, Ön-Türkçe’den oluşmuştur.
   * Roma’nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler Türk’tür. (Etrüskçe yazıtlar ilk defa 2004 senesinde Kazım Mirşan tarafından çözümlenmiştir.)
   * Etrüskçe Türkçe’dir .
   * Skandinavya ve Avrupa’da 5000’den fazla Türkçe yazıt bulunmaktadır.
   * Türklerle Almanlar (Cermenler) akrabadır.
   * Mısır’daki eşteşlerinden 2000
   yıl daha eski ve iki kat daha büyük olan ve şu anda yasaklanmış bölgede bulunan piramitler, Türkler tarafından yapılmıştır.


   Türkler’in Çinliler’den çok önce kağıt üzerine fırçayla yazı yazdıklarını anlatan Mirşan, daha da ileriye giderek, tüm dünya alfabelerinin kökeninin Türk alfabesi olduğunu savunuyor. Mirşan ayrıca, “Etrüskçe Türkçe’dir, Türklerle Almanlar akrabadır” diyor.

   Türklerin Anadolu’ya giriş
   tarihi 1071’den çok önce

   Araştırmacı yazar Mirşan’ın iddiaları bununla da sınırlı değil. Mirşan’a göre, Japon ve Çin medeniyetinin dip kültüründe M.Ö. 4000 yıllarında Orta Asya’dan göçen Türklerin etkisi var. Ayrıca, Türkler’in Anadolu’ya gelmeleri 1071’e değil, M.Ö. 7000 yıllarına kadar gidiyor. Çevresi denizle çevrili Anadolu’yu sürekli besleyen Türk göçleri buraya sıkışmışlar ve Türk
   varlığını tesis etmişlerdir. Oğuzlar Anadolu’ya geldiklerinde karşılarında aynı dili konuşan pek çok Türk grubu ile karşılaşmış. Mirşan, M.Ö. 10 bin yıllarında ılıman iklim ve büyük göllerin olduğu anlaşılan Orta Asya’nın kuruması ve çölleşmesiyle Türk gruplarının çevre ülkelere yayıldığını ve diğer kültürlere etki yaptıklarını ifade ediyor. Mirşan, Bering Boğazı’ndan geçen bu grupların Kızılderili kültürlerinin diplerinde de etkili olduğunu belirtiyor.

   Yeniçağ Gazetesi
   Sitemizin Referans Sistemini kullanın*

   Işığın gölgesi ile yetinme ışık ol!

   Mesaj 2 defa düzenlendi, son düzenleyen “Kuku” ().