Güller Düşmüş Zifinlere

   Bıldırcın Geceleri 2

   Güz çiseleri çimenlere düşende
   Dayanılmaz/
   Çağrıları duyulurdu kılavuzların
   Tepeden tırnağa sucuksu ıslanmağa
   Can atan çoban uşaklardık

   İsli çıra ışıklarımızda gözleri kamaşırdı
   Zifiri karanlık vadilerin   Çırakmanlarımıza yağan bıldırcınlar
   Bulguru kurutan hohor kuşları
   Türkü nara bastırırdık korkularımızı
   Tutuştururduk eylül gecelerini

   Annemiz tarla yorgunu
   Taze mısır, feli kabak, fasülye
   Sepet dolusu bereketle
   Köyden döner akşam namazı
   Başlardı günün son vardiyasına
   İnek sağar sofra kurar döşek serer
   Sızar kalırdı ocak başında

   Biz geldik anne
   bakır kazanını asıp zincire
   Çoban ateşini yükseltir mertekler boyu
   Kuruturdu giysilerimizi birer, birer
   Cuguda dumanları acıtırdı gözlerimizi

   Uykusu kaçınca annemin
   Gül açaredı mezere evimiz
   Kurulur sofralar pekelere
   Maşrapalara ayranlar dolar
   Bıldırcın yahnisi ziyafetimiz olar

   Eylül 2006 Düzenleme
   Eylül 2012
   Üsküdar
   Kurdun adı çıktı, çakal baş kesti
   Tuluk Çavuş

   Açar badın kapısını salar bayıra
   Ses verir mevla kayıra
   Hey
   Hey
   Hehey heheey!
   şişekli kuzulu yirmi baş, sadık yoldaşı karabaş
   aşıp giderler adile kıranından yaylıma

   Kara lastik yün çorabı belinde tekli tabanca
   heybesinde öteberi yaslanır kuzutaşı’na
   tuz yalatır koyunlara obanın öksüzü çavuş
   alır kavalı heybeden bir gayda vurur inceden
   sarar muş sarmasını zifir tüter tuluk çavuş

   Ayşe bacı köyde yaşar o’nculeyin o da öksüz!
   gününü dün eder bu dağlarda, yarını bu gün
   derman tükenir bel eğilir/ “dene” tükenir
   kim kazık çakmış ki yalan dünyaya

   Şaşaalı bir komşu düğününde vururken davullar
   çıkar son yolculuğuna kimsesizliğin
   ertelemezler düğünü tuluğum garip diye
   dinler musallada çok sevdiği sesini son kemençenin
   Kurdun adı çıktı, çakal baş kesti