Çamlihemşinlilerden, H.S.Y.K. Yetkililerine Ve Adalet Bakanina Açik Duyuru

   Çamlihemşinlilerden, H.S.Y.K. Yetkililerine Ve Adalet Bakanina Açik Duyuru

   ÇAMLIHEMŞİNLİLERDEN, H.S.Y.K.YETKİLİLERİNE VE ADALET
   BAKANINA AÇIK DUYURU

   Sayın HSYK YETKİLİLERİ ve ADALET BAKANI;

   Adaletten tasarruf; giderek “Haktan da tasarrufu “ getirir. Biraz adalet olmaz. Adalet tam ve
   gerçek adalet olursa adalet olur.

   Adliye kapatılarak tasarruf, anayasamızın “Sosyal Hukuk Devleti“ ilkesi ile de bağdaşmaz.

   Sayın H.S.Y.K. Yetkililer ve Sayın ADALET BAKANI,

   Bizler aşağıda imzaları bulunan Çamlıhemşinlilerin
   temsilcileri olarak, Anayasa ve Uluslararası sözleşmeler ile güvence altına
   alınmış olan yurttaşların çabuk ve kolay yargıya ulaşabilme, hak arama
   özgürlüklerine saygı gösterilmesini, hak arama hakları önünde engel olacak
   Çamlıhemşin Adliyesi’nin kapatılmasına ilişkin bu idare işleme karşı yargı
   yoluna başvuracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

   Saygılarımızla..

   ÇAMLIHEMŞİNLİLER ADINA

   Çamlıhemşin Belediye Başkanı : İdris Lütfü Melek
   CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı: Yaşar Çalık
   Çamlıhemşin Ziraat Odası Başkanı; : Kemal Kestioğlu
   Çamlıhemşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı; Mehmet Kestioğlu
   Ayder AŞ. Yönetim Krl. Bşk. : Dursun Güler
   Çamlıhemşin Hemşin Vakfı Başkanı : Ali İhsan Arol
   Çamlıhemşin Eğitim Derneği Başkanı : Mustafa Kestioğlu
   Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı: Metin Gültan
   Çadosk Başkanı : Osman Demirci
   Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı : Ömer Altun
   Kapaş Başkanı : Sıtkı Subay
   Çamlıhemşin Topluca Köyü Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı: Mustafa Kestioğlu
   Belediye Meclis Üyesi :Yaşar Karagöz
   Belediye Meclis Üyesi :Kamer Reyhan
   Belediye Meclis Üyesi :Halit Kaboğlu
   Belediye Meclis Üyesi: Dursun Ali Korkut
   Belediye Meclis Üyesi: Demet Akay
   Belediye Meclis Üyesi :İbrahim Topal
   Belediye Meclis Üyesi: Sebahattin Akın
   Belediye Meclis Üyesi :Bilal Yağcı
   Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı : Atilla Güneri
   Aşağı Çamlıca Mah. Muhtarı : Cumhur Altay
   Yukarı Çamlıca Mah. Muhtarı : Celal Özkan
   Yukarı Şimşirli Mah. Muhtarı : Faik Aydoğdu
   Aşağı Şimşirli Mah. Muhtarı : İbrahim Sarı
   Konaklar Mah. Muhtarı :Akif Hacaloğlu
   Kavak Mah. Muhtarı :İhsan Çakır
   Sırt Mah. Muhtarı :Taner Zararsız
   Yağmurlu Mah. Muhtarı :Yaşar Çelik
   Topluca Köyü Muhtarı :Yusuf Çiçenoğlu
   Kaplıca Ayder Muhtarı :Cem Muhammet Sarı
   Yolkıyı Köyü Muhtarı :Orhan Civelekoğlu
   Ortan Köyü Muhtarı :İlyas Yamantürk
   Çat Köyü Muhtarı :Maksut Sel
   Sıraköyü Muhtarı: Dursun Bilaloğlu
   Şenyuva Köyü Muhtarı :Atilla Güneri
   Metin Gültan :)