Sokullu Mehmet Paşa'nın Projeleri

   Sokullu Mehmet Paşa'nın Projeleri

   Osmanlı Devleti'ne devşirme sistemiyle kazanılan Sokullu Mehmet Paşa özellikle Osmanlı Devleti'nde geldiği yüksek dereceli görevlerde önemli projeleriyle hep tartışılmıştır.Devlet içerisinde önemli padişahların yanında bulunduğu sadrazamlık görevlerinde büyük başarılar sağladığı bilinmektedir.Sokullu Mehmet Paşa'nın uygulamak istediği iki önemli proje yüzyıllar boyunca hep konuşulmuştur.Bu önemli projeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

   1)Don-Volga Projesi
   Karadenizin kuzeyi, Kafkasya gibi alanlar üzerinde oluşturulmak istenen Osmanlı gücünü simgeleyen bu projedeki amaç; Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirip donanma gücü vasıtasıyla Karedenizden Hazar Denizine ulaşabilmekti.Böylelikle Osmanlı Devleti şu başarıları yakalayacaktı;
   - Ruslara gözdağı verilip bölgedeki Türk hanlıkları Osmanlı Devleti'ne bağlanacaktı.
   - Orta Asya Türkleri ile kültürel ilişkiler geliştirilecekti.
   - İran üzerindeki Osmanlı gücü artırılacak ve İran kuzeyden sıkıştırılacaktı.
   Tüm çalışmalara rağmen bölgedeki Kırım Hanlığı'nın projeye destek vermemesi ve Rusya'nın bu projeyi engellemek için yaptığı çeşitli saldırılar Don-Volga Kanal Projesinin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep oldu.   2)Süveyş Kanalı Projesi
   Tarihte ilk olarak 1869'da açılabilecek olan Süveyş Kanalının çok daha öncelerden Osmanlı Devleti tarafından açılmak istendiğini görmekteyiz.İlk defa Sokullu döneminde düşünülen bu projedeki amaç Süveyş Kanalını açıp Akdenizle Kızıldeniz ardından da Aden Körfezi aracılığıyla okyanuslarla bağlantı kurabilmekti.Böylelikle Osmanlı Devleti Hint Okyansundaki Portekiz'in üstünlüğüne son verecek, Endenozya ve Hindistan çevresindeki müslümanlarla bağlantı kuracak, bozulmakta olan Akdeniz ve çevresindeki ticareti yeniden canlandıracak ve Hint Okyanus ticaretiyle ilgilenebilecekti. Yapılan çalışmalar bizzat Mısır Valisi'nin girişimleriyle anlık olarak yürütüldüyse de olumlu bir sonuç alınamadı.Bu projenin başarısız olmasındaki sebepler günümüzde bile çok net olarak bilinmemektedir.Ancak aynı dönemlerde yine uygulamaya giren Don-Volga projesine daha fazla önem verildiği sanılmaktadır.

   tarihveders.blogcu.com/sokullu…asa-nin-projeleri/5595223
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000
   Sokullu Mehmet Paşa'nın 3 tane büyük projesi vardır ve bu projeler için söylediği çok önemli bir sözü vardır. Diyor ki;

   Fırat ile Dicle'yi birleştiren bu bölgeden Basra Körfezine kadar olan bölgenin sahibi olur.
   Karadeniz ile Hazar'ı birleştiren bu bölgeden Basra Körfezine kadar olan bölgenin sahibi olur.
   Don Nehri ile Volga'yı birleştiren bu bölgeden Basra Körfezine kadar olan bölgenin sahibi olur.

   Hatta Karadeniz ile Hazar'ı birleştirecek proje başlatıldı ve her iki taraftan aklımda kaldığı kadarı ile 20 Km. kadar da kanal kazıldı. Bu girişim Osmanlı-Rus Savaşları ile bitirilemedi. Bazı tarihçiler Osmanlı-Rus Savaşlarının bu projeyi engellemek için çıktığını bile söylüyorlar.

   Bugün başımzıdaki PKK belasının sebebi de Sokullu Mehmet Paşa'nın işaret ettiği Fırat-Dicle'nin birleştirilmesi (GAP) olabilir.

   Karadeniz-Hazar Projesi Osmanlı-Rus Savaşını, Süveyş Projesi 1. Dünya Savaşını çıkarmıştır diyen tarihçiler de var. Fırat-Dicle Projesi inşallah Osmanlıya getirdiği yıkımları Türkiye'ye getirmez...
   Hala tanımamışlar / Hemşin'deki BİZ'leri / Hemşin temizleleyecek / İçindeki TİZ'leri...