Saklı Cennet Macahel

   Saklı Cennet Macahel

   Artvin ili, borçka ilçesine bağlı bir bölgenin, daha doğrusu bir vadinin adı. macahel'in kelime anlamını eğer yöreden biri anlatıyorsa, sol elini açıp, sağ işaret parmağını bileğine götürerek başlayacaktır; 'maca' gürcüce bilek demek; 'hel' de el. camili köyü bilektir, çünkü çok eskiden beri diğer köylerin merkezidir. geri kalan beş köy de bileğe bağlı parmakları temsil eder. iki sınır vardır macahel'de: biri türkiye ile gürcistan'ı ayıran siyasî sınır. bir askerî hudut bölgesi oluşu nedeniyle macahel'e dışarıdan insanların giriş-çıkışı ancak askerî ve mülkî makamlardan alınacak izinle mümkün. bir de doğal sınır bulunuyor burada: karçal dağları. karçal'ın zirvelerine ilk karın düşmesiyle birlikte vadinin borçka ile bağlantısını kesen yol kapanır ve yılın en az altı ayı dünyadan kopar macahel köylüleri. macahel '93 harbi' de denen 1877-78 osmanlı-rus savaşına kadar 18 köyle anılırmış. 93 harbi'nden sonra osmanlı kontrolünden birkaç kez çıkan bölgede 1921 yılında bir referandum yapılmış. referandum sonucu macahel vadisindeki 18 köyün 12'si gürcistan'da kalmayı seçmiş. türkiye'de kalan altı köy ise borçka'ya bağlanmış. macahel köyleri için artık dünyaya açılan tek kapı ise borçka.

   eksisozluk.com/macahel--226044

   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000