Hemşin Dikmen I - II Regülatörleri Ve Hes

   Hemşin Dikmen I - II Regülatörleri Ve Hes


   Biz elektrik üretiminde % 72 civarında dışa bağımlı olduğumuzu biliyoruz. Ekonomik ve sosyal yaşamdaki olmazsa olmaz olduğunu da biliyoruz. Ekonomik olarak dışa bağımlılık siyasal olarak ta bağımlılığı getirmektedir, bu olgunun da bilincindeyiz.

   Bu nedenle bütün HES’lere doğrudan karşıtlığımız yoktur. Nitekim bölgemizde yapılmakta olan gölet tıpı santrale karşı çıkmadık ve destekledik. Çünkü biz, Hemşin Sosyal Sorumluluk ve Gelişim Derneği’ nin Tüzüğünde yazılı olan’ Hemşinlilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi için doğal yaşam koşullarının sağlıklı bir biçimde devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması açısından öncelikli öneme sahip çevre ve doğal kaynakları korumak ve doğal kaynakların akılcı ve dikkatli kullanılmasını sağlamak, Sürdürülebilir kalkınmanın ortak sorumluluğunu paylaşmak’ ilkesince çalışmalar içindeyiz. Hiçbir sıyası partı veya oluşumun yandaşı ve taraftarı değiliz. Ancak Bölgemizin, Ülkemizi doğrudan ilgilendiren sıyasal kararlara yukarıdaki ilkelerimize göre tavır almak da misyonumuz gereğidir.

   Bu bağlamda, Hemşin ‘de yapılması öngörülen DİKMEN I-II regülatörleri ve HES projesine ilişkin görüş ve değerlendirmemiz aşağıdadır.

   1- Öncelikle HES ‘ler sadece maliyet ve kar olgusunun dışında da sosyal çevreyle ilişkisi yanında sürdürülebilir olması için sürdürülebilir çevreye etkisi çok iyi analiz edilip, çok iyi projelendirilmelidir.

   2- Projenin Çevre Etki Değerlendirmesi incelendiğinde; Hafriyatın döküleceği alan DSİ tarafından izin alınmamıştır. Dolaysıyla hafriyatın döküm alanı belli olmamakla birlikte 96. Sayfadaki ifadeden dere yataklarına döküleceği anlaşılmaktadır.

   3- Bölgemiz, bilindiği üzere Organik Tarım Havzası olarak belirlenmiştir. En büyük geçim kaynağı olan çay ise, Organik Çay Üretimine başlamış ve Bunun için Organik Çay Fabrikası kurulmuştur. Üretimi talepleri karşılayamaz durumdadır. Organik Çay üretimi gittikçe artmaktadır. Türkiyede’ ki organik çay fabrikası bir adet olup bölge insanimizin fedakârlığı ile bu günkü seviyeye gelmiştir. Hes’ın yapılacak alanlarda tünel uzunluğunun toplamı 4913 m ve kullanılacak alan 79 bin metre kare alan üzerinde olması EKO sistem üzerinde olumsuz ve telafisi olmayan bir etki ile başta çay tarımına olumsuz etkisi olacaktır.

   4- Bölgemizde Doğal Bal üretimi yapılmakta olduğu ,ve bunun için teşvik edildiği de bilinmektedir.EKO sistemin bozulması ile Bölgemize özgü olan bitki ve fauna ya bağlı Hemşin Doğal Bal üretimi de olumsuz olarak etkilenecektir.

   5- Kente göç kısmen yavaşlama ve geri dönüşün başlamasının nedeni olan büyük ve küçük baş besiciliği ve buna bağlı olarak süt ve ürünlerinin üretimine başlanmış olup ,talep gittikçe artmaktadır.Üretilen ürünler de doğal olmasının bunda payı büyüktür.Bu gelişmekte olan sektör de zarar görecektir.

   6- 182 000t Hafriyat 20t luk kamyonlarla taşınacak olması daha henüz asfalt-beton yapılmış olan yol bozulacaktır.

   7- ÇED dosyasında bilgilendirme yapıldığı ifade edilmektedir. Nerede ?,ne zaman bilgilenme yapıldığı bilinmemekle beraber fotoğraflarda 4-5 kişinin resmi yasak savma için rapora konulduğu o karar açık ve net ki,yoruma bile gerek yok.

   8- Hemşin deresi üzerinde her hangi bir incelenme yapılmamış, Kaptanpaşa-Senoz deresi üzerinden uyarlama yapılmıştır. Anılan dereler ile Hemşin deresi özelliklerinin farklılığını bilimsel olarak görmek çok olasıdır. Yağmur alma,debi leri çok farklıdır.

   9- Dere üzerinde su miktarı ortalamasının alınması tamamen bir aldatmacadır. Çünkü Yaz aylarındaki su azlığı kişin ve ilkbahardaki su çokluğu ile saklanmaya çalışılmaktadır.

   10- Can suyu % 10 gibi bir muğlâk ifade edilmektedir. Hangi dönemdeki % 10 ? Ölçüm yapılmadan neyin % 10 u. Üstelik can suyunun kontrolündeki eksiklikler, yetersizliklere ilişkin daha önce yapılan HES’ler den biliniyorken.

   11- Başlangıçta belirtmiştik. İyi araştırma ve iyi mühendislik ve iyi hakkaniyet. Projede flora, fauna,sucul hayat,v.b konular başka yer ve araştırmalardan kes-kopyalama ile yapılmış olduğu için bölgemizi tümüyle tanımlamaktan uzaktır.

   12- Hemşin deresi üzerinde fabrika, veya başka bir üretim ünitesi olmadığı ifade edilmekte ise de yapılmayacağı anlamında olmamalı. Gelişen teknoloji ve istemlere uygun daha faydalı girişimler her zaman olanaklıdır

   13- Arazi ve toprak yapısı tünel yapmaya, dinamit patlatmaya kesinlikle uygun değildir. Bunun için, Hemşin’in girişine,karşısına,yukarısına bakmak yeterlidir.Heyelan bölgesidir.

   14- Ayrıca Üretilen elektriğin iletim hattı için kesilecek ağaçlardan hiç konu edilmemektedir. Oysa çok önemli bir sorundur.

   Bir projede ülkenin gereksinimi önemli olmakla beraber fayda-zarar analizi yapıldığında salt ekonomi değerler göz önünde tutulmamalı. Ülke değerleri kaynak olarak kullanılmamalıdır.

   Yukarıda sıraladığımız nedenlerden dolayı Hemşin’de tünel tipi HES’lere karşı çıkmak bir zorunluluk olarak görüyoruz.   HASAN KÜÇÜK

   Hemşin Sosyal Sorumluluk ve Gelişim Derneği Başkanı
   Hemşin Sosyal Sorumluluk ve Gelişim Derneği
   Yönetim Kurulu