Sabit Tarihi Camilerimiz

   Tarihi Camilerimiz

   Hemşin Bilen (Tepan) Camii

   Mührü Süleyman ve tuba ağacı gibi motiflerin yer verildiği Bilen (Tepan) Köyü Camii ile ilgili bilgilere "Kutsal Mekânlar ve Dini Ziyaret Yerleri" adlı eserde rastlanılmaktadır. Kitaptaki bilgilerde, caminin 18. yüzyılda yapılmış olduğu, 1894 yılında onarım gördüğü belirtilmektedir.

   Hemşin Bilen (Tepan) Köyü Camii Mihrap Kısmı

   Hemşin Bilen (Tepan) Köyü Camii Kapısındaki Mührü Süleyman Motifi

   Hemşin Bilen (Tepan) Köyü Camii İçi Ahşap Motifleri

   Hemşin Bilen (Tepan) Köyü Camii Mührü Süleyman Motifi

   Hemşin Bilen (Tepan) Köyü Camii Tuba Ağacı Motifi

   Hemşin Bilen (Tepan) Köyü Camii Tavan Ahşap Motifi

   Çeşitli yerlerdeki mimari eserlerde karşılaşılan Şaman motifine Hemşin bölgesindeki konaklarda da karşılaşılmakta ancak kimi zaman bu simge Mührü Süleyman (davut yıldızı) ile karıştırılmaktadır. Her iki simge arasındaki fark Şamanik sembolün sekiz köşeli Mühr-ü Süleyman motifinin ise altı köşeli oluşudur
   Fotoğraflar: Naci KOBAL Hemşin Mart 2014

   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000