Doğu Karadeniz Yöresinde “Taş Şömine” Kullanımı

   Doğu Karadeniz Yöresinde “Taş Şömine” Kullanımı

   Murat Ümit Hiçyılmaz

   Şömine ismi Fransızca kökenli bir kelime olup, mekânları ısıtmak ve bazen
   yöresel olarak yemek pişirmek vb. amaçlarla içinde ateş yakılan bir bölmeye
   sahip olan mimari yapı öğesidir. Yakılan ateşten çıkan dumanın doğrudan dışarı
   atılması düz bir baca sisteminin kurulması ile sağlanır.

   Şöminelerin insanoğlunun yaşamında ateşin kullanılmaya başlandığı çok eski
   çağlardan bu yana var olduğu sanılmaktadır. Eski dönemlerde yerlere kazılan
   çukurlar biçiminde kullanılan şöminelerde yakılan ateşin dumanları yapının
   tavanına delikler açmak suretiyle oluşturulan ilkel bacalardan atılırdı. İki
   katlı evlerin ilk yapıldığı dönemlerde bile bu teknolojinin kullanıldığı
   şömineler aynı zamanda yapıların dış kesimlerinde de yer almaya başladı. 1678
   yılında İngiltere Kralı II. Charles'ın yeğeni Prens Ruppert'ın şöminelerde hava
   akımı ve bugünkü baca sistemini geliştirmesi ile şöminenin tarihinde ilk büyük
   devrim gerçeklemiş oldu.

   Şöminenin Türk kültüründe eski yeri “Ocak” şeklindedir. Orta Asya yaşam
   kültüründe otağın ilerisinde ocak yeri bulunurdu. Ocaktan oluşan köz içerde
   mangal denen bakraçlara alınır ve böylece otağın ısıtılması sağlanırdı. Yerleşik
   hayata geçişle birlikte söz konusu ocaklar evlerin iç kısımlarında yer almaya
   başladı. Ocak, yemeklerin pişirilmesi ve evin genel ısınması için
   tasarlanıyordu. Ancak zamanla gösterişli büyük evlerde ocak ve mutfak yerinin
   ayrılması, mutfak dışında ana oturma yerinde ayrıca bir ısınma zarureti doğurdu
   ve bu da beraberinde günümüz şöminelerinin kullanımına zemin hazırladı.

   Doğu Karadeniz yöresinde de ilk ilkel şömineler tamamen ısınma ve yemek
   pişirme amaçlı idi. Ancak özellikle 1800’lü yıllardan sonra ahşap evlerin yerini
   taş duvarlı konakların alması, ısınma problemini daha ciddi bir sorun haline
   getirdi. Bu da belli başlı odalara şömine koyulması sonucunu doğurdu.

   Şömine Taşlarının Kullanım Alanları

   Şömine taşlarına yöremizde eski bütün konaklarda, serender altlarında,
   avlularda, camilerde ve hatta ahırlarda dahi tesadüf edilebilmektedir. Özellikle
   gösterişli devasa konaklarda birden çok şömine taşı bulunmakta idi. Konaklarda
   öncelik elbette evin baş odasında, yani evin reisinin odasında bulunuyordu. Baş
   odalarda bulunan şömineler aynı zamanda ebat olarak en büyük ve sanatsal açıdan
   zengin motifler barındıran şöminelerdi. Diğer odalarda kullanılan şömineler daha
   basit ve küçük ebatlı oluyordu.

   Konaklarda ayrıca misafir odalarında şömine kullanımı da yaygın bir
   gelenektir. Burada amaç yabancı bir misafirin en iyi şekilde ağırlanması idi.
   Bazı konakların bu tür misafir odaları avluda bulunan serenderin altında
   tasarlanmıştı. Bu tip serender altlarındaki odalarda şömine taşı ekseriyetle
   unutulmayan bir detaydı. Odalardaki şömineler elbette ki tamamen ısınma ve keyif
   amacı ile döşenen dekoratif öğelerdi.

   Yöremizde camilerde eğitim yeri olarak kullanılan bölümlerde de şömine taşı
   kullanıldığı görülmektedir. Burada amaç çok soğuk zamanlarda cemaatin yada
   talebelerin ısınması amacıyladır. Bazı yüksek kesimde yerleşik konakların
   ahırlarında bile şömine taşlarının kullanımına tesadüf edilmiştir. Burada amaç
   soğuk kış dönemlerinde hayvanların ısınmasını sağlamaktı.

   Şömine Taşlarının Parçaları ve İşçiliği

   Şömine taşları genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; ana gövde, ayak
   sütunları ve bacadır. Bazı şömine taşlarında bunlardan başka ana gövdenin üst
   kısmına oturtulan saçak şeklinde çıkıntı kısımlar da mevcuttur.

   Şömine taşları yöremizde birkaç istisna hariç yontulmaya ve işlemeye müsait
   özel bir taştan imal edilmektedir. Bütün bir taşın narin bir şekilde kırılması
   ile ana gövde kabaca elde edildikten sonra, özel aletlerle taş yontulmakta ve
   şöminenin görünecek olan ana yüzü düzleştirilmektedir. Ana gövde elde edildikten
   sonra yazı ya da işleme yapılacaksa daha titiz bir işçilik gerekmektedir. Bir
   şöminenin yaklaşık bir ay gibi sürede imal edildiği eski ustalarca ifade
   edilmektedir.

   Şömine taşı kullanımı, yöremizde gösterişli konakların ve serenderlerin
   yapılması ile birlikte bir ayrıcalık ve gösteriş unsuru olmuştur. Bu durum
   beraberinde şöminelere, işlevine hiçbir katkısı olmadığı halde süsleme ve motif
   nakşetme sanatını doğurmuştur. Zengin ve itibarlı aileler, gösterişli ve türlü
   süslemeler barındıran devasa şömine taşları yaptırmıştır ve bu da yörede taş
   işçiliğini geliştirmiştir. Üstelik bu durum şömine taşlarına yazı yazılmasına ve
   tarih not düşülmesine kadar varmıştır.

   Şöminelere uygulanan motif ve yazı
   nakşetme sanatı, genel olarak ana gövde üzerinde tatbik edilmektedir. Bu bazen
   ana gövdenin ortasında, bazen her iki yanında, bazen de tamamında
   olabilmektedir. Ana gövdenin bütün kenarlarına şerit şeklinde motif nakşedilmiş
   şömineler olduğu gibi, ayak sütunları ile birleşme bölgelerinde de süslemeler
   olabilmektedir. Yine de yöremizde bulunan şöminelerin büyük çoğunluğu sade bir
   görünüme sahiptir. Genel olarak ana gövdenin iç kenarlarında hafif bir çizgi
   motifi göze çarpmaktadır.


   Sade görünümlü şömine taşı (Memiş Paşa konağı, Ortaklar (Başköy) Köyü,
   Çamlıhemşin)


   1950 yapımı ay-yıldız motifli şömine taşı (Köprüköy (Timisivat) Köyü,
   Ardeşen)


   Sade bir Şömine Taşı (Karakullukçu konağı, Akkaya (Pelergivat) Köyü,
   Ardeşen)


   Serender altında 1901 tarihli türlü
   motifler barındıran kitâbeli şömine taşı (Bahar (Badara) Mah., Hemşin)


   Üstün bir işçilik ürünü olan şömine taşı (Şevketbey Konağı, Çağlayan
   (Abu) Köyü, Fındıklı)


   Değişik tamga ve semboller barındıran şömine taşı (Tatatoğlu konağı,
   Gürsu (Pishala-i Ulya), Fındıklı)


   Türlü motif, sembol, süsleme ve yazısı bulunan şömine taşı (Akbucak
   (Mermenat) Köyü Camisi, Pazar)


   İki sıra çapraz dilimli süsleme ile çevrilmiş şömine taşı (Abdullahoğlu
   konağı, Başköy (Petre) Köyü, Pazar)


   Türlü motif ve sembol barındıran yeşil taştan yapılma şömine taşı (Rize
   Müzesi, Rize)