3 Bin 500 Yıllık Pantolon Hemşin'le İlgili Ermeni İddialarını Çürüttü

   3 Bin 500 Yıllık Pantolon Hemşin'le İlgili Ermeni İddialarını Çürüttü

   “ Ermeni Diasporası'nın Rize’nin Hemşin ilçesinde yürüttüğü “Hemşinlilerin aslen Ermeni olduğu” yönündeki çalışmalar yeni bir bilimsel çalışma ile bir kez daha çürütüldü. „ Ünlü Alman Arkeolog Dr. Jörg Wagner’in 2014 yılının sonlarına doğru Doğu Türkistan’ın Turfan kenti yakınlarında antik bir Türk şehrinde yaptığı arkeolojik kazılarda 500’e yakın mezar bulunmuştu. Mezarlardan çıkartılan bir çok eşyanın günümüz Türkleri'nin halen yaşattığı kültür ile eşleştiği tespit edildi. Mezarlarda bulunan ve 3 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen pantolon ise bilim dünyası tarafından dünyanın en eski pantolonu olarak kabul edilmişti.Yaklaşık 1 metre 4 cm uzunluğundaki dünyanın en eski pantolonunun diz kısmında bulunan şeritlerin üzerindeki damgalar, Dr. Mustafa Aksoy’un başlattığı bir çalışma ile Doğu Türkistan’dan Doğu Karadeniz’e uzanan etkileyici bir eşleşmeyi gün yüzüne çıkarttı. Aksoy, pantolonun üzerindeki damgaların Anadolu’da özellikle kilim ve çorapların üzerindeki motiflerle aynı olduğunu tespit etti. 3 bin 500 yıllık damganın Rize’nin Hemşin ilçesindeki yöresel el dokuması çorapların üzerinde de yer alması, Ermeni Diasporası'nın yıllardır Hemşin ile ilgili ortaya attığı asılsız iddiaları bir kez daha çürüttü. Aksoy’un çalışması Türk Dünyası Tarih Dergisi’nin Ekim ve Kasım sayılarında geniş yer buldu.

   ERMENİ ARAŞTIRMACILAR DOĞU KARADENİZ’DE
   Ermeni araştırmacılar bir çok platformda, çalışmada ve makalede Rize’nin Hemşin ilçesinde yaşayanların bin 800’lü yıllarda Osmanlı baskısı ile dinlerini değiştirmek zorunda bırakılan Ermeniler olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaları ortaya atan ve savunan Ermeni araştırmacılar arasında başta Erivan Üniversitesi’nde kürsüsü bulunan Türkolog Lusine Sahakyan da var. Sık sık Rize’ye gelen Sahakyan, Çayeli, Hemşin, Çamlıhemşin ve Hopa ilçelerinde çalışmalarda bulunup temaslar kuruyor. Sahakyan’ın çeşitli bültenlerde Hemşin ile ilgili kaleme alınmış bir çok makalesi de bulunuyor. Sahakyan, 'akung.net' isimli Türkçe yayım yapan bir Ermeni internet sitesindeki makalesinde “18.yüzyılda zorla Müslümanlaştırılmış Hemşinli Ermeniler nesiller boyu hala Türkiye’de Rize vilayetinde, Çamlıhemşin (eski ismi; Aşağı Viçe/Vije), Hemşin (eski ismi; Hamşen), Pazar (eski ismi Atina), Fındıklı (eski ismi Viçe/Vije), Ardeşen(eski ismi Artaşen), Çayeli (eski ismi Mapavri), İkizdere (eski ismi Kura-i seba) ilçelerinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu ilçelerin bazıları, tarihi Hamşen (Hemşin) bölgesini oluşturan yerlerdi. Zamanla Hemşinli Ermenilerin bir kısmı Artvin’in Hopa ve Borçka ilçelerine taşınmış. Ayrıca Erzurum, Sakarya ve Düzce vilayetlerinde bazı köyler Hemşinlilere aittir. Türkiye’nin büyüklü küçüklü pek çok kentinde Hemşinliler'e rastlamak mümkündür. Rize’de yaşayan Hemşinliler'de daha köklü bir Türkleşme yaşanmış, onlar anadilleri Ermenice'yi unutmuşlar ve Türkçe konuşmaktadırlar. Bazıları Ermeni kökenli olduklarını kabul etmekle birlikte artık Türkleştiklerini vurgulamaktadılrar. Çevrelerinde Türk soylarından geldikleri savı dolanmaktadır” ifadeleri yer alıyor.

   "HEMŞİNLİLER ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR"
   Konuyla ilgili bilgiler veren Rizeli araştırmacı ve yazar Recep Koyuncu, Hemşin bölgesinde uzun yıllardır süre gelen tarihsel araştırmaları çerçevesinde Hemşin ve çevresinde yaşayanların öz ve öz Türk olduklarını söyledi. Koyuncu “Ermeni araştırmacılar bölgede yaşayanların Osmanlı baskısı ile dinleri değiştirilmiş Ermeniler olduğunu iddia ediyor. Bu değişimin 1800’lü yıllarda başlayarak günümüze kadar geldiği iddia ediliyor. Ancak Çamlıhemşin Ülkü Köyü’nde bulunan bir koç başının 1200’lü yıllarda yapıldığı tespit edilmiştir. Koç başı heykeller bilindiği gibi Türk kültürüdür. Aynı zamanda Hemşin’de 1690 tarihli Müslüman mezar taşları bulunmaktadır. Belirlenemeyen tarihlerden kalma evlerdeki Davut Yıldızı işlemeleri de önemli bir Türk kültürüdür. Bütün bunların yanında bölgede Ermeni varlığını ispatlayacak her hangi bir bulgu yoktur. Hemşin bölgesinde Ermenice’ye rastlanılmamaktadır. Bölgede kilise kalıntısı bile yoktur. Ermeni araştırmacıların iddialarının bilimsel hiçbir tutarlılığı yoktur. Bölgemizdeki çalışmalarının bilimsel araştırma niteliği taşıdığını düşünmekte zordur. Dr. Mustafa Aksoy hocamızın Doğu Türkistan’dan Rize’ye uzanan 3 bin 500 yıllık damga çalışması da iddiaları çürüten yeni bir bilimsel delil oluşturmaktadır” dedi.

   GÖKTÜRK FIRAT

   haberiniz.com.tr/haber/gundem/…-iddialarini-curuttu.html
   Resimler
   • 3-bin-500-yillik-pantolon-hemsinle-ilgili-ermeni-iddialarini-curuttu[1].jpg

    32.94 kB, 1,024×550, 807 defa görüntülendi
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000
   Bu fikri ileri sürenlerin çok dile getirdiği ve en kuvvetli delil olarak sundukları yer ve eşya isimlerinin bazılarının Türkçe olmayışıdır. Naçizane fikrim şudur ki; bu fikri yine bundan hareketle çürütüp yerle yeksan edebiliriz.

   Şöyle ki; Biz Hemşinlilerin günlük dilde kullandığımız fakat Türkçe olmadığı ileri sürülen kelimelerin (Bu kelimelerin büyük bir kısmının Göktürk Türkçesi olması kuvvetle muhtemeldir.) hiç istisnasız tamamı isim soylu kelimelerdir. Tek bir tane dahi fiil soylu kelime bulunamamıştır. Dünya üzerindeki tüm diller arasındaki geçişler isim soylu kelimeler üzerinden olduğu bir gerçektir. Zira Türkçede bulunan binlerce arap ve fars kökenli kelimelerin tamamı hiç istisnasız isim soylu kelimelerdir.

   Bundan hareketle, fiil soylu bir tek kelime bile alınmamış olan bir dil ile bağlantı olduğunu iddia etmek hangi kafa nasıl kafa?
   Güneş'in Dünya'yı sardığı günden bu yana hiç bir söz yoktur ki söylenmemiş, hiç bir fiil yok ki işlenmemiş olsun! (Eflatun M.Ö. 347)
   DİRİLİŞ HEMŞİN!
   Göç yolu, tarihini; bilmeden Kıpçaklar'ın,
   Dedemizin katili, çeteci Hınçaklar'ın;
   Nasıl çıkarırsın ki, ipliğini pazara?
   Diaspora uşağı, bu hain alçakların...

   Alevi Kültürü'ne, az birşey benzeyişi:
   Yesevi öğretisi, dervişlerinin işi.
   Biraz da, geç zamanda; Akkoyun, Karakoyun,
   Erzurum üzerinden, göçlerinin gelişi...

   Şii Türkmenler ile, Sünni Kürt takasını,
   Türk'ün, Türk'ü kırdığı; Çaldıran Vakası'nı,
   Elbet bırakmayacak; ne şehitler, ne tarih;
   Başbuğ Şah İsmail'in, Yavuz'un yakasını...

   Horasan'dan, Hamse'ye; Hazar'dan, Buhara'ya,
   Gelirler oba oba Hemşin'de biraraya...
   Çart edilen, açılan; yamaçlara, sırtlara;
   Yeniden yurt kurulur: Köy, mezraya, yaylaya...

   Kelimesi,yüklemi; aynı dil, farklı ağız,
   Karanlık hekalarda: Cazi, Koncoloz, Alkız,
   Söz; evin büyüğünde... Sevdalıklar olsa da,
   Binbir türlü zorlukla dış köye verirler kız...

   Sofraya ilk oturur; evlerun igitleri,
   Afkurur gece gündüz; kapılarda itleri...
   Köyleri, mezraları; yan yana hudutları;
   Hasım eder hısımı; ferahtiden çitleri...

   Konargöçer yaşayış; yaylacılık işleri,
   Tulumun eşliğinde köç ile inişleri...
   Bozkır Yaylakları'ndan duyulur anaların:
   "Ana yessirun olsun, he oğul" deyişleri...

   İgit; yeni de "yiğit", uşak da; "çocuk, bala"
   Dağ başına kapanık, yaşatıyorken hala...
   Dili; Öz Türkçe olan, göçebeye: " Ermeni"
   Diyen, "kotol kafadan" yapsan olmaz çarhala...

   Tamgalar; iki telli çorapların nakışı:
   Kapıların başına koç boynuzu takışı,
   Gurbete gönderilen kocaların ardından;
   Üçgünlük gelinlerin yar yoluna bakışı...

   Sene 2014 arkeolog Jörg Wagner;
   Doğu Türkistan kenti Tufan'da kazar bir yer...
   Raporunda; açılan 500 kadar mezara:
   "Eski Türklere ait, 3500 yıllık" der...

   Bir mezarda bulunan pantolonun dizleri;
   Eleverir kendini; tarih taşır izleri:
   Birebir benzerleri; asırlar öncesine...
   Hemşin'den ceddimize; götürüyor bizleri...

   "Şamu, eski inancın; Şamanların İmamı,
   Tecina'da "Şamular" sülalenin devamı...
   Ermenici, Taşnakçı; Soros Atıkları'na,
   Kapak olsun hem Şamu, hem kültürün tamamı...

   Tomar tomar yollanan, yeşilleri yutana,
   Geçmişini boş verip; gününe gün katana,
   Ancak inandırırsın, Erivan tezlerini;
   "Halkların özgürlüğü" yalanıyla yatana...

   Muhlamanın içinde, peynirin eriyişi,
   Gırtlağından aşağı, lokma lokma gidişi,
   Misalindeki gibi, emperyal saldırışı;
   Bertaraf edeceğiz... Bu, Hemşin Dirilişi...

   Arif TARAKÇI


   (17&19/01/2015)
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000