Unutturulan Zaferimiz Kut-ül Amare

   Unutturulan Zaferimiz Kut-ül Amare

   " Kır bir atın üzerinde şık üniformalı, kelebek gözlüklü, dimdik duran Binbaşı Nazmi Solak yönetimindeki 3. Piyade erleri Kut'ül Amare'ye giren ilk Türk Birliği olmuştu.

   Aynı gün saat 14 30 da Kut'ül Amare'deki hükümet konağına Türk Bayrağı çekildi.

   İngiliz subayları teker teker kılıçlarını teslim ettiler, o da başıyla selamlayarak alıyor ve ellerini sıkıyordu.

   General Townshend'in kılıcını Halil Paşa özel olarak gelerek aldı ve ''bunlar şimdiye kadar sizindi, bundan sonrada öyle olacak'', diyerek kendisine iade etti.

   Townshend ondan bir lütuf istedi. Köpeği Spot'un nehre atılmasını, yüzerek İngiliz ordusuna erişip İngiltere'ye gönderilebileceğini söyledi.

   Halil Paşa ciddiyetle kabul etti.

   Esaret İngilizler içindi, köpekler için değil..!

   (Russel Braddon- Orhan Koloğlu çevirisi)

   Halil Paşa Kut Zaferi üzerine 29 nisan 1916 tarihli günlük ordu emrinde şu tarihi notları düşüyordu:

   “ORDUMA''

   Arslanlar!..

   - Bugün Türkler’e şerefü şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın müşemmes semasında şühedamızın ruhları şadü handan pervaz ederken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum.

   - Bize ikiyüz seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Cenab-ı Allah’a hamdü şükür eylerim. Allah’ın azametine bakınız ki, binbeşyüz senelik İngiliz Devleti’nin tarihine bu vakayı ilk defa yazdıran Türk süngüsü oldu. İki senedir devam eden Cihan harbi böyle parlak bir vaka daha göstermemiştir.


   -Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut'ta 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır.

   - İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale’de, ikinci vakayı burada görüyoruz.

   - Bugüne KUT BAYRAMI namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bu günü tesit ederken şehitlerimize yasinler, tebarekeler, fatihalar okusunlar. Şûhedamız, hayatı ulviyatta, semevatta kızıl kanlarla uçuşurken, gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar.”

   Mirliva Halil

   Altıncı Ordu Komutanı
   29 / nisan / 1916- Bağdat

   Bu zafer Avrupa’yı tam manasıyla şok etti. Bütün gazeteler Osmanlının zaferini yazmak zorunda kalırken, İngilizler için de "Çanakkale’den sonra en büyük hezimete uğradı" değerlendirmesini yaptılar.

   Hatta İngiliz tarihçisi James Morris, Kut'un kaybını "Britanya(İngiltere) askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi" olarak tanımlamıştır.

   Bir süre sonra buradaki Osmanlı birlikleri, Almanya’nın etkisiyle, İran cephesine gönderildi ve zayıf kalan bu cepheye İngilizler 1917 yılı başında büyük kuvvetler yığarak bekledikleri güce ulaştı ve 11 Mart 1917’de Bağdat’ı geri aldılar. Daha sonra da Musul’a doğru ilerlediler. Petrol yatakları Musul’u, Osmanlının direnişi karşısında alamadılar.

   Ancak bu zaferlerin bu direnişlerin seyri Mondros Mütarekesi’yle değişti. Mondros Mütarekesi’nden üç gün sonra Irak ve İran Cephelerinde savunulan Osmanlı toprakları işgal edildiler.

   Kut’ül Amare ve çevresindeki bölgelerde görev yapan ve adlarını iki büyük zafere attıran Ali İhsan ve Halil Paşalar yıllar sonra soy ismi olarak bu bölgenin isimlerini aldılar.

   Ali İhsan Sabis ve Halil Kut.

   Kut Şehitliği

   1920 yılında Bağdat’a 180 km uzaklıkta Kutü’l-Ammare’de inşa edilen şehitlik, etrafı duvarlarla çevrili büyük bir anıt şeklindedir. Burada 7 subay ve 43 er olmak üzere 50 şehidimizin mezarı bulunmaktadır.

   tr.wikipedia.org/wiki/Halil_Kut
   Resimler
   • Halil Pasha Küt-Amare Kahramanı.jpg

    34.02 kB, 250×389, 388 defa görüntülendi
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000
   Bugüne KUT BAYRAMI namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bu günü tesit ederken şehitlerimize yasinler, tebarekeler, fatihalar okusunlar. Şûhedamız, hayatı ulviyatta, semevatta kızıl kanlarla uçuşurken, gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar.”

   Mirliva Halil

   Resimler
   • Kut Bayramı.jpg

    52.18 kB, 640×461, 300 defa görüntülendi
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000