Çataklıhoca Mahallesi Şişmanlı Köyü - Çayeli

   Çataklıhoca Mahallesi Şişmanlı Köyü - Çayeli

   Mahallemiz Çayeli Aşıklar Deresi üzerinde 5-6 km içerde olup ; karşısında Yanıkdağ, bir taarafı Kuspa- Kemer yukarıya doğru Abdullahhoca ve Çilingir Köyleri ile çevrilidir. Mahallemiz Şişmanlı, Temannı, Mollahasan, Şuşuoğlu ve Karameli mevkilerinden oluşmaktadır. Göçten nasip aldığından yazın çay tarımı ile birlikte nüfusu normal düzeye gelmekteyse de birçok aile büyük şehirlere göçmüştür. Yurt dışında da yaşayanlar vardır. Okuma yazma oranı yeterli seviyeye ulaşmıştır. Mahallede Çatak ta bir İlköğretim Okulu vardır. Tarım alanlarının azlığı ve göç nedeniyli özellikle yüksek okul-lisans seviyesinde de okuma oranı artmıştır. Mahallemizden büyük şehirlerde siyasi ve idari birimlerde de bulunan değerli büyüklerimiz vardır.
   Mahallemizin ismi Abdülhamit in huzur hocalığını yağan Hilmi Çataklı dan gelmektedir. Başlıca aileler Şişman, Kesici,Kömürcü, Hüsrev,Kara, Karaömer, Gedik, Kahya, Eyüp, Şuşoğlu, Sarıoğlu, Çataklıdır. Bu ailelerin tümü Hemşin Yöresinde inmiş olup yaylalarını Palovit ve Senoz tarafında kurmaktadırlar.
   Ayrıntılı bilgi için Çayeli Derneği ve yöremizden bahseden ilgili kitaplara bakılabilir.
   " akıl ve gönül ; insan ...