Nano Teknoloji'ye İlgi Artıyor

   Nano Teknoloji'ye İlgi Artıyor

   Nano Teknoloji'ye ilgi artıyor

   Nano Teknoloji’ye gün geçtikçe ilgi artıyor. Birçok bilim dalında kullanılan Nano Teknoloji sayesinde doğanın sırlarını çözmeyi amaçlarken, aynı zamanda tıp, elektronik ve makine yapımında yararlanılan bu teknoloji giderek yaygınlaşıyor...
   Nano Teknoloji gittikçe daha fazla ilgi uyandıran bir bilim dalı olmaya başladı. Yunanca’dan alınma olan ve “cüce” anlamına gelen Nano kelimesi bilim alanında, metrenin milyarda biri anlamına gelen ölçü birimi olarak kullanılıyor. Bu teknolojiden en fazla yararlanılan alanlar tıp, elektronik ve makine yapımı. Nano Teknoloji kullanılarak çok küçük makineler yapılabildiği gibi “akıllı” malzemeler üretilebiliyor. İşte bu teknolojiye ilgi gösteren bilim adamları da Almanya’nın Münster kentinde buluştu..
   Toplantıda öncelikle Nano Teknoloji’nin fizik, kimya, biyoloji gibi birçok bilim dalını biraraya getirmesi özelliği ele alındı. Bu noktaya dikkat çeken Münster Üniversitesi Nano Teknoloji Merkezi Profesörü Harald Fuchs, Nano Teknoloji ile yaşamın sırlarını aralamayı planladıklarını belirterek, “En önemlisi sürecin kendi kendisini örgütlemesi” dedi ve bu teknoloji ile neler yapılacağını şöyle anlattı:
   “Biyolojik yapıların örgütlenmesinde bunu gözlemleyebiliyoruz. İşlevsel yapıların ortaya çıktığı heryerde öz örgütlenme çok önemli. Nano Teknoloji ile bizim istediğimiz şekilde çalışmak üzere kendi yapılarını örgütleyen makineler yapabiliriz. Doğanın nasıl örgütlendiğini henüz tam olarak çözemedik. Doğadaki süreçlerin doğrusal olarak işlemediğini biliyoruz. Öyle özel yapılar var ki, doğrusal fizikle açıklamak mümkün değil.”
   Doğanın sırları
   Prof. Fuchs, doğanın sırlarını Nano Teknoloji ile çözmeyi planlıyor. Doğrusal olmayan doğal süreçlerin kare, küp ya da başka geometrik biçimlere sığdırılması mümkün değil. Ama artık bilgisayar yardımı ile geometriye uymayan doğal süreçleri de anlamak mümkün. Bir sümüklü böceğin kabuğunun oluşumunu örneğin.
   Bu noktada Nano Teknoloji’den faydalandıklarını belirten Prof. Fuchs, “Kuşkusuz bunlar makroskopik yapılar, milimetre ve santimetre ölçüsünde gözle görülebilen süreçler, ama Nano Teknoloji ile çok daha küçük ölçeklerdeki süreçleri de izleyebiliyoruz” diyor.
   Saç kılının 80 binde biri
   Nano Teknoloji ile bir hücrenin içindeki kimyevi maddelerin birbirini etkilemesi sürecinin yapısını saptamak mümkün. “İnsanın saç kılının 80 000’de biri büyüklüğünde Nano ölçüdeki parçalarla uğraşan bilim'' olarak tanımlanan Nano Teknoloji ile maddelerin atom yapılarını değiştirmek, insan damarlarına girebilecek kadar küçük aygıtlar – örneğin organların içinde operasyon yapabilecek mini robotlar - ya da son derece küçük devre boyutlarında teknolojiler üretmek mümkün. Bilgisayar çiplerinden çok daha küçük olması planlanan çipler bu dalda sayılıyor.
   Nano Teknoloji’ye ilgi artıyor
   Çok daha dayanıklı, hafif ve doğaya en az zararlı ürünlerin üretimini mümkün kılan bu teknolojiye ilgi gösteren şirketlerin sayısı gittikçe artıyor. Aslında dev türbinler ya da enerji tesisleri üreten General Electric Münster’deki buluşmaya temsilci gönderen firmalardan biriydi.
   General Electric Biobilim Araştırmaları Başkanı Christoph Hersberger, Nano Teknoloji’den hastalıkların teşhisini kolaylaştırmakta yararlanılıp yararlanılamayacağı üzerinde durarak, “Nano malzemeleri biyolojik moleküllerle işleyip, yani üzerlerine bir adres yapıştırıp, vücudun gerekli organına gönderebiliriz. Bu malzemenin bize gönderdiği sinyallerle hastalığın nedenini anlayabilir ya da teşhisini kolaylaştırabiliriz” dedi.
   Sağlık alanında deneyimler
   Nano Teknoloji ile maddenin atom yapısına müdahale edilebiliyor, her tür kimyasal maddenin en küçük zerrelerine girilip, o madde hedefe uygun kullanım için biçimlendirilebiliyor. Almanya, Nano Teknoloji konusunda öncü ülkelerden biri. Almanya’daki Erlangen Üniversite Kliniği’nde Nano Teknoloji sayesinde 1,5 yılda yeni doğan bebeklerde enfeksiyona bağlı ölümler sıfıra düşürüldü.
   Nano partiküllerinin havadaki bakterileri, virüsleri, kötü kokuları ayrıştırıyor, hastane mikroplarını öldürüyor ve koruma tabakası olarak kullanıldığında bir hafta süreyle o yüzeyde bakteri tutunmasını önlüyor ve mevcut bakterileri de yok ediyor.

   reference:
   DW-World-DE
   .......
   Kutsal kitaplarımıza göre Havva anamızın hani o meşhur yasak meyveyi bilgi ağacından koparıp, Adem babamıza yedirmesiyle, cennet bahçesinde mutlu halde yaşarken, herhalde cennette düşünülmesi istenilmeyen şeyleri düşünmeye ve hatta uygulamaya kalkarlar. Her ne kadar şeytanın bu işe ön ayak olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlar varsa da kadın doğasını tanıdıkça, şeytanın günahını pek fazla alıyormuşuz gibi geliyor bize. Şaka bir yana, sonuçta Tanrı kızar ve Adem ile Havva'yı cezalandırmak amacıyla yeryüzüne gönderir. Konu hepimizin malumu, fakat dikkatimizi çeken iki olgu var, birincisi; söz konusu ağacın yasak meyvelerin yetiştiği herhangi bir ağaç değil de bilgi ağacı olması, ikincisi de Adem ile Havva'nın cinselliklerinin farkına varmaları. Cinselliklerinin farkına varmalarının doğal sonucu yaşandığında ortaya çıkacak ürün, üremelerinin, çoğalmalarının, dolayısı ile bir anlamda üçüncü bir varlığın Tanrının izni olmadan yaratılması anlamını taşımakta bize göre. Yaratıcılığın Tanrıya has oluşu ve Adem ile Havva'nın bunu kendi başlarına, bilmeden de olsa yapmaları, Tanrının neden kızdığını açıklıyor gibi. Sonuçta bilgi, insanın hamurunda olan yaratıcılığı, en ilkel haliyle olsa bile ortaya çıkarmış ve Tanrının gazabıyla karşılaşmıştır. Allah tabi ki, insan gibi sinirlenecek ve tavır alacak bir varlık değildir. Ben, insanı ve diğer tüm şeyleri sevgiyle yarattığına inandığımız Varlığı, değerlendirmeye çalışma densizliğinde bulunmuyorum. Yapmaya çalıştığım sadece bize mesaj olarak gönderilenleri yorumlamak ve doğruya ulaşmaya çalışmak.
   Tekrar bilginin insanla buluştuğu ana gelelim, mitolojide konu biraz farklı ele alınmış olsa da sonuç aynıdır. Promethe ateşi çalıp insanlara getirir, insanlar ateşle tanıştıktan sonra eskisi gibi olmazlar, çünkü ateşle beraber gelen akıldır. Sonuç; hem Promethe hem de insanlar tanrıların gazabı ile tanıştılar. Hemen söylemek gerekir ki, Kutsal kitaplardaki Tanrı ile mitolojideki tanrıların aynı olduğunu tabi ki söylemek istemiyorum, ama dikkatinizi çekmek istediğim konu insanların bilgiyle tanışması ve onu elinde bulunduranın hiddetlenmesidir. İnsanların saygı gösterdikleri ama doğaları itibarıyla göremedikleri için pek de kabullenemedikleri şeyleri somutlaştırma eğilimleri gibi, kendilerine has olan insani özellikleri Tanrıya yakıştırmaları ve hatta kimi zaman bunu, Tanrı adına yaptıkları örnekleri pek çok olmakla birlikte bunun diğer bir çalışma konusu olduğunu düşünerek, bir başka yazıda irdelenmesini umarım.
   Evet, insan şu veya bu şekilde ilk bilgiye ulaşır ve aklıyla onu kullanmaya başlar. Ateşi sadece ısınmak için değil, alet yapmakta da kullanır, sonra yaptığı aletlerle, başka ekipmanlar kurarak, daha seri olarak üretim yapmaya başlar. Bu gelişim burada anlatıldığı kadar kısa olmamasına rağmen, gelişmesinin grafiğini exponansiyel (üstel) bir denklem olarak, bir zaman ve gelişim periyodunda izleyebiliriz. Denklemin doğası itibarıyla elde edilen grafiği basitçe izah etmek gerekirse; ilerleyen zamanla beraber gelişim yükselişini sürdürür, fakat gelişim bir birikimi meydana getirdiğinden, bu birikim gelişimin zamanla olan ilişkisi üzerinde olan lineariteyi (doğrusallığı) giderek bozar ve geçen zaman dilimi içinde, gelişimin ivmesi sonsuza ulaşır. Bu denklem, bir elipsoidin izdüşümü olan elipsi ve onun koordinat eksenindeki parçasını simgeler ve bu simge, bana göre her şeyin her şeye dönüştüğü ve ölçebildiğimiz zamanın olmadığı, bildiğimiz fiziksel kanunlardan daha öte kanunların hüküm sürdüğü, o sonsuz döngüyü, o Tanrısal sarmalın temelini oluşturur.
   Bu benim geometrik yorumum, antik çağlardaki felsefecilerin, böylesi geometrik bir saptama olmasa dahi, en azından anlam açısından pek çok olayda bu ifadeyi yansıttığını da görmekteyiz. Yaratılıştan başlamıştık,o zaman haydi; biraz önce andığımız gelişim zaman denklemi üzerinde devam edelim ve zamanımıza gelelim, sonrada kendi kendimize sorduğumuz soruları sizinle paylaşalım.
   Madde, varoluş ve oluşma, bunlar eski Yunan felsefesinin ilk dönemine özgü kavramlardı. Bu dönem M.Ö 6. yy.da Thales ile başlar. Gerçi, Antik Yunan felsefesinin, ünlü diye tanınan eski Yunan filozoflarının ömürlerinin on-onbeş yılının doğuda doğu bilgeliğini öğrenerek geçirmeleri etkisinde olduğu, doğuda adı bile unutulmuş nice bilginlerden öğrenildiği gerçeği göz önüne alındığında, kavramlarımızın gerek tarihsel kökeni gerekse yaratıcı oluşumu açısından, eski Yunan geleneğinin doğa felsefesinin temelini oluşturduğu düşüncesinden vazgeçilmesi ve doğu felsefesinin özümsenmesi gereği hasıl olur. Fakat şimdilik yine kolaycılığa kaçarak elimizdeki kaynaklara göre antik Yunan felsefesinde devam edelim.
   Filozoflar, her şeyi oluşum nedenini açıklayabilecek bir ana maddenin var olması gerektiğini düşünerek, Thales bunu su, Anaximenes hava, Heraklitos ateş olarak kabul ettiler.
   Empedokles, tek ana maddeyle yola çıkarak şeylerin ve olayların çeşitliliğini açıklamakta güçlüğünden kurtulmak amacıyla, bircilikten ilk olarak çoğulculuğa geçen kişi oldu ve toprak, su, ateş ve hava olmak üzere dört ana eleman kabul etti.
   Anaxagoras sonsuz derecede küçük tohumlardan bahsederek, oluşum mekanizmasının temelinde bunların olduğunu ortaya atarak, modern atom bilimine bir yaklaşım yaratmıştır. Sonradan Leukippos ve Demokritos maddenin sadece dolgunluktan değil boşluktan ve boş uzaydan da oluştuğu fikrini ortaya atarak atomist filozoflar olarak kabul edilmişlerdir.
   Platon atomist bir felsefeci değildi, Demokritos'a öylesine karşıydı ki tüm kitaplarının yakılmasını bile istediği söylenir. Fakat düşünceleri, Pitagoras okulunun öğretileri için temel oluşturmuştur. Bu öğretideki, enteresan nokta din ile matematik arasında dikkate değer bir ilişki kurulması olmuştur. Matematiksel biçimlendirme gücü ile, temelinde yatan o yaratıcı kuvvet arasındaki ilişki, o zamandan bu yana insan düşünü üzerinde en güçlü etki yapan bir ilişki oluvermiştir. Fakat bu ilişki, ondan daha önceleri Hint rahip okullarında öğretilmekteydi.
   Konumuz her ne kadar geçmişten geleceğe olsa da, geçmişte, özellikle doğa felsefesi üzerindeki konulara girmekten ziyade geleceğe daha fazla yer vermek isterim. Fakat şunu irdelemek gerekir ki, teknoloji ve bilim her ne kadar maddeci görünse de, gelişmelerin ana platformu olarak felsefeyi ve hatta neye mal olursa olsun insanın yaratıcı ruhunun o üstün ön sezisiyle yakaladığı , ilahi bilimi kabul etmekteyiz.
   Önceleri bilim adamları pek çok alandaki bilim dalını öğrenme ihtiyacı duyuyordu, bunlar genel olarak felsefe, doğa bilim, astronomi, matematik, tıp, fizik ve hatta simyayı içeriyordu. Fakat geometrik olarak artan bir bilgi birikimine sahip olmaya başlayan insan, bilim dallarındaki olağanüstü bilgi birikimi nedeniyle uzmanlaşma ihtiyacı duydu.
   Ama bu bir son değildi, çünkü bu birikime sahip olmak, ilerleyen teknoloji üzerine yeni bir şey eklemek için yetersiz kalıyordu. Bunun için gerekli olan yöntem mümkün olduğu kadar bilginin, mümkün olduğu kadar hızlı işlenmesi ve değerlendirilmesi idi. Bunu doğal sonucu olarak bilgi teknolojisi dediğimiz bir yeni teknoloji doğdu ve teknolojideki klasik ilerleyiş, baş döndürücü bir ivme kazanarak tamamı ile şekil değiştirdi. Bilgi teknolojisinin en bilindik ürünü bilgisayarlardır, ama ilk modelleri yapıldığında büyük bir odayı tamamıyla doldurabiliyorlardı. Geçmişi pek de eski olmayan bu modelin yaptığı işi basit bir hesap makinesinin yapıyor olmasından daha önemlisi, bu gelişmenin çok kısa bir sürede gerçekleşmiş olmasıdır.
   Şimdi de teknolojik gelişmeler hakkında yapılan ilginç yorumlar ve de kehanetler için kısa bir ara verelim;
   İskoçyalı fizik alimi Lord Kevin, şöyle demiş zamanında;
   · " Radyonun geleceği yok"
   1899'da Amerikan Patent Dairesi Başkanı olan Charles H. Duell üstün öngörüsünü şöyle belirtmiş;
   " Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi."
   Meşhur yazar H. G. Wells 1901'de
   · "Denizaltıların savaşta ne işe yarayabileceğini anlayamadım. En fazlasından mürettebatın boğularak ölmesine sebep olabilir." Diye düşünmüş.
   1903'de Henry Ford' un kredi talebi üzerine otomotiv sektörünün geleceği konusunda ekspertiz veren bir banka müdürü, herhalde at sevgisi ağır basmış olacak ki
   · "Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir." Demiş.
   I. Dünya Savası'nda Fransız Orduları Başkomutanı olan Mareşal Ferdinand Foch, 1911'de
   · " Uçaklar hoş oyuncaklar. Ama askeri bir değerleri yok." Diye görüş belirtmiş.
   Amerika'nın büyük film endüstrisi yöneticisi olan, Harry M. Warner 1927'de herhalde salt görsel sanat kaygıları taşıdığından olacak ki, o sıralarda yeni icat edilen sesli film hakkında
   "Artistlerin konuşmalarını kim duymak ister ki?" Demiş.
   1944'de Twenty Century Fox'un başkanı olan Daryik F. Zanuck, televizyon için daha o zamanlar "aptal kutusu" tanısını koymuş olacak ki,
   · "Televizyon en geç altı ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak istemez." Demiş, ama yanılmış galiba.
   Popular Mechanics Dergisi, 1949'da
   · "Bilgisayarlar gelecekte belki sadece 1,5 ton ağırlığında olacaklar."
   Diyerek, bilim dünyasındaki misyonunu yerine getirmiş.
   Son ileri görüşlü kişimiz ise Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp.' ın (bir bilgisayar firması) 1977'deki başkanı, yorumsuz sunuyorum.
   · "İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum."
   Bu kelamları edenleri bugün buruk bir gülümsemeyle anıyoruz. Bu gün hangi bilim dalına bakarsanız bakın, bilgi teknolojisinin girmediği alan yoktur. Fakat insanoğlu, sadece bilginin mümkün olduğunca hızlı işlenmesi ve dolayısı ile bu hesaplamaları ve tasarımları kendi yapmama lüksüyle yetinmedi, kendi yerine düşünecek tasarımların peşinde koşmaya başladı. Bugün bilgi işlem teknolojilerindeki önemli çalışmalardan bir tanesi yapay zeka uygulamalarıdır. Yapay zekadan kasıt, kendi kendine öğrenebilme yeteneğine sahip, insanlar gibi tecrübeler edinip, bunları depolayıp uygulama yeteneğine sahip tasarımlardır. Hele hafıza entegrelerinin, inorganik madde yerine, proteinlerle imal edilme projesi, başka bir deyişle organik hafıza meydana getirilmeye çalışılması... Ne dersiniz? Nereye gidiyor bu insanlar?, Acaba organik bir beyin mi imal etmeye çalışıyorlar?
   Organik boyut, normal mikroskoplarla görülebilen, canlıların varlıklarını borçlu oldukları boyuttur. Bu uzayda hücreler, yumurtalar, polenler, alyuvar ve akyuvarlar, bilinçli veya bilinçsiz küçücük canlılar bulunmaktadır. Tüm bu organik elemanlar bireysel veya toplu olarak hayatı belli bir süre sürdürmek için bazı bilgilerle yüklüler. Bu bilgiler yeni, yeni deşifre edilmekte ve bu boyutla insanoğlu oynamakta, onu araştırmaktadır. İnsanoğlu uzun zamandan beri bu boyutta seyahat yapabilmektedir. İşte bu boyuttan güncel olarak duyduğunuz klonlama, suni dölleme, DNA’ lar, yeni tip tohumlar, savaşçı böcekler, yeni mikroplar ve benzerleri çıkmaktadır. İnsanoğlu zamanla bilgisini arttırdıkça, bu boyutu tamamen fethedecek ve kontrolü sağlayabilecektir.
   Atom boyutu ise tamamen farklı bir bütünlüğe ve yapıya sahiptir. Bu boyutta bildiğimiz anlamda canlılar bulunmamaktadır. Nanoteknoloji işte bu boyutta devreye girer. Moleküler nanoteknoloji, molekül boyutunda makineler üreterek, bu makinelerle insanlığın hizmetinde üretimler yapmaktır. Nano kelime olarak cüce demektir. Yani cüce makinelerin, doğa kanunlarına saygılı olarak ve insanların kontrolünde, herhangi bir ağaç olmadan odun veya yaprak üretmesi, insan vücuduna enjekte edildiğinde nezle virüslerini veya kanserli hücreleri imha etmesi, nano transistörler ve nano yarıiletkenler gibi.
   Ama şu anki teknolojimizle çok övünmeyelim, her ağaç yaprak yapmaktadır ve üretilen her bir yaprak şu ana kadar üretilmiş tüm uzay araçlarından ya da Silicon vadisinde en son teknoloji ile üretilmiş bir mikro chipten daha teknolojiktir. Hem de o ağaçlar yapraklarını üretirken, ne gürültü, ne ısı, ne zehirli gaz üretirler, insan gücü de harcamazlar, aksine hava kirliliğine engel olurlar. Bu da sahip bulunduğumuz teknolojinin, ilahi teknoloji karşısındaki şu anki durumudur.
   Sadece gelişme süreci olarak da izlenebilecek, bizce çağımızın devrimleri olarak kabul ettiğimiz bilgi teknolojisi ve nanoteknolojinin bir felsefi yaklaşımı yok gibi görünür. Fakat bunun sebebinin şimdiki gelişmelerin hızı nedeniyle, klasik felsefe enstrümanlarının yetersiz kaldığı düşüncesindeyim.
   “Sanal dünya” denilen kavram, bilgi teknolojisi sayesinde literatürümüze yerleşmiş bir kavramdır. Genel anlamıyla bu kavram, gerçekte olmayan ama varmış gibi yaratılan bir dünya anlamını içerir. Ama bu dünya tamamı ile sayılardan oluşan, başka bir deyimle sayısallaştırılmış bir dünyadan oluşur. Ki, bu sayısal dünya 2’lik sayı sistemi ile dizayn edilir ve bu sayılar 0 ve 1’dir. 1 sayısı, tekliği ve birliği ifade eder ve anlamı çok kesindir. 0 ise enteresan bir sayıdır, toplama ve çıkarmada etkisiz olmasına karşın çarpmada yutan bir elemandır. Bir sayıyla bölmeye kalkışırsanız sonuç gene 0’dır, ama bir sayıyı 0’la bölmeye kalkarsanız sonsuz sonucunu elde edersiniz. Kısaca söylemek gerekirse 1 ve 0 sayıları, birliği, tekliği ve sonsuzu sembolize etmektedir bana göre. Sayıların gizemi hakkında söylenecekleri başka bir yazıya bırakalım ve sanal dünyamıza geri dönelim.
   İnsanın görme duyusu tamamıyla sanal bir olaydır. Kısaca söylemek gerekirse, görüntüden yansıyan ışınlar gözün retina tabakasınca algılanırlar, başka bir deyişle retina tabakası ışınlarla uyarılır, bu uyarım neticesinde sayısallaştırılan görüntü, gerekli sinirler sayesinde, kimyasal elektrik yoluyla beyne ulaştırılır. Beyin görme merkezinde, deşifre edilen bu sayısal bilgi görüntüyü oluşturur ve biz gördük deriz. Böylesi biyonik bir göz İtalya’da geliştirildi ve görme sinirleri sağlam olan insanlarda denendi ve sonuç alındı. Fakat bu hala geliştirme aşamasında olduğundan ve henüz doğanın o üstün teknolojisine erişemediğimizden, görüntüleri siyah-beyaz olarak iletebiliyor, fakat biz ileride renklinin de gerçekleşebileceğine inanıyoruz.
   Biraz kafamız karıştı ama, hani “ben gördüğüme inanırım “ lafı tarihe mi karışıyor acaba? Eğer gördüğüm şey matematiksel olarak ifade edilebiliyorsa, herhangi bir görüntüyü sayısallaştırıp görme merkezime yollayabiliyorsam, nasıl birbirimizi görüyorsak aynı efekt beynimizde de oluşabiliyor olacaktır. Gördüğümüzün sanal olup olmadığını nereden bileceğiz? Yoksa gördüğümüz her şey aslında sanal mı?
   Bugün ki teknolojide koku transferi de mümkün, yani gerekli bir donanıma sahip bir bilgisayara sahipseniz, ama karşı tarafında aynı donanıma sahip olması gerekir, mesafe ne olursa olsun diğer taraftaki ortamda olan kokuların tamamını duyabilirsiniz. Tekrarlamaya belki gerek yok ama, yine de söylemeden geçmeyelim, söz konusu transfer yine sayısallaştırma yolu ile oluyor. Böyle bir ortam yaşadığınızda, aldığınız kokunun sanal olarak ulaştığını bilip, kokuyu bile, bile inkar edemeyeceğiz herhalde, “sanal ise gerçek değildir” diyoruz peki gerçek nedir? Ya da sanal olmayan nedir acaba?
   Bundan 10-15 sene sonra hologramlarla televizyon seyredip, Louvre müzesini kendi evimizdeyken rahat, rahat gezebileceğiz, daha şimdiden özel bir başlık tertibatı ile bilgisayarın sunduğu sanal ortamda, kendinizi sanki o ortamın içindeymişsiniz gibi hissedebiliyorsunuz. Peki gelişen teknolojiyle beraber o sanal ortamı sadece görsel değil, beş duyunuzla hissettiğinizde ne olacak dersiniz? Uykuda rüyalarımızı yaşarken dahi o anda gerçek olduğuna yemin edebileceğimiz anları biliyoruz, peki biz bunu sanal olarak yaşadığımızda ne diyeceğiz acaba? Şunu diyebilirsiniz “Ama biz sanal ortama girerken neye gireceğimizi biliyoruz, dolayısıyla sanal olduğunun bilinci içersinde oluruz”, o zaman hemen akla başka bir soru geliyor, uykuya yatarken muhtemelen bir rüya göreceğinizi bilmiyor muydunuz?
   Ya da daha önemlisi acaba yıllarca önce tasavvuflar, bu dünyanın sanal olduğunu fark edip beş duyularıyla girdikleri dünyanın yalan olduğunu söylediklerinde, sizin sanal dünya hakkında söylediklerinizin gerçek biçimini yansıtmıyorlar mıydı? ve kutsal kitaplarda defalarca bahsedildiği gibi bu dünyanın aslında gerçek olmadığı, bu dünyadan sahip olunacak bir şey olmadığı ve “sonunda bana döndürüleceksiniz” kelamı neyi kastediyor acaba?
   Bilgisayarın hazırladığı sanal dünyaya girilip, sonra da çıkıldığında gerçek yaşama döndüm diyebiliriz, çünkü uykudan uyandığımızda da aynı şeyi söylüyoruz, acaba fiziksel olarak öldüğümüzde de aynı şeyi söyleyecek olamaz mıyız?
   Uğruna savaşlar verdiğimiz, sevdiğimiz, kan akıttığımız, hırslandığımız, kinlendiğimiz, sevap ya da günah işlediğimiz dünyanın bizce sayısal bir algoritma olarak görülmesi şaşırtmasın sizleri. Bunları yıllarca kutsal kitaplarda okuduk, nice düşünürler gönül yoluyla buldular bunları, bizlerse denklemini kurduk sadece.
   Zaten nereye gidiyoruz ki? Bugün klonlama yapabiliyoruz. İlk klon insan 6 ay sonra doğacak, daha sonra yapılacak çalışmalarda klon insanı beklemek için 9 ay beklemek gerekmeyeceği açıktır. Süresini şimdiden söylemek güç ama, 1 dakika içinde klonlama işlemini tamamlar hale geldiğimizde ve insanoğlunun bilgi birikimini bu canlıya yüklediğimizde ve ondan aldığız DNA larla 1 dakika sonra o birikimin daha fazlasına sahip bir canlı ortaya çıkardığımızda insan evriminin nasıl olacağını düşünmek için fazla zorlanmak gerekmiyor. Bunun anlamı, normal şartlarda yüzyıllar boyunca meydana gelebilecek evrimi yaklaşık yarım saat içinde başarabileceğiz olmaktadır.
   Kendi evrimini bu denli hızlandırıp mükemmelleştirebilen, nanoteknoloji ile doğanın yaptığı üretimi gerçekleştirebilecek olan, DNA’nın tanrısal şifresini matematikselleştiren, yaşam ortamlarının kopyasını çıkarıp daha da ileri gidip yeni yaşam alanı ortaya çıkartabilecek insan nereye gidiyor sizce? Acaba daha önce bahsettiğimiz sonsuz elipsoidin ne olduğunu anlayacak mı?
   Zaman ve mekan hakkında şu ana kadar bildiğimiz ölçme metotlarının, sadece bu sanal dünyamızın görünen tarafını algıladığını fark edip, evrenin ilahi matematiğini ve ölçme sistemini bulabilecek mi? Veya karşılaşacağı ve artık yüzleşip O’nun değil de aslında kendinin ne olduğunu anladığı o ana mı gelecek? Gelişmelerin sonunda varacağı kendini yaratma düzleminde, acaba çamurdan ilk çıktığı yere mi geri dönecek? Yani yaratılışından hemen önce olan ana mı? Ve ancak o zaman mı anlayacak sonsuz döngünün elipsoidini? Belki de, gelişim sırasında şu ana kadar bazı inisiyelere nasip olan, ölmeden önce ölümü tatmanın gerçek şerefine nail olacak. Ama gelişim ve sonuç ne olursa olsun, varacağımız noktanın O olacağını biliyoruz. O’nun kendinden üflediği ruhumuz ve O’ndan aldığımız yaratıcılık mirasıyla yine O’na döneceğiz.
   Yazımızı Yunus Emre’nin şu deyişiyle tamamlayalım “Bir ben var benden içeri, benden ileri” ve haddimiz olmadan ekleyelim; “ ve o ben, ilerde kavuşacağımız günü bekler içerimde”
   Konuları mümkün olduğu kadar konsantre vermeye çalıştım ve doğaldır ki bu yüzden birtakım noktalarda soru işaretleri bırakmış olabilirim. Bu tür konulardaki sorularınıza elimden geldiği kadar yanıt vermeye çalışacağım.
   Sevgiyle kalın...
   Yavuz ALTAN
   30.05.2001
   Sitemizin Referans Sistemini kullanın*

   Işığın gölgesi ile yetinme ışık ol!
   120-180 yıl yaşanabilir mi?   Bilim adamları, insan ömrünün en çok kaç yıl olabileceğini tartışıyor.

   New York
   AA


   21 Temmuz 2003 — Bilim adamları, tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, insanoğlunun, bugün eşik sayılan 100 yıldan çok daha fazla yaşamasına olanak verdiğini bildirdiler.


   San Francisco kentinde düzenlenen bilimsel toplantıda konuşan New Jersey tıp okulu öğretim üyelerinden Donald Louria, “hücreler ve genlerle oynanması ve nanoteknoloji sayesinde insanoğlunun gelecekte, geçmiştekinden çok daha fazla yaşayabileceği” tezini ortaya attı.   “İnsanların 120-180 yıl yaşamalarına imkan vermek üzere ciddi çalışmalar yapılıyor”

   “Gelecekteki Dünya Toplumu” konulu konferansa katılan Montclair Üniversitesi profesörlerinden Michael Zey de “Bunu 2075 yılında görebileceğimizi tahmin ediyorum” açıklamasında bulundu. Louria ve Zey, “10 yıl önce kurgubilim kabul edilen bazı şeylerin günümüzde gerçek olduğunun” da altını çizdiler.
   Hatta 500 yıl bile
   “İnsanların 120-180 yıl yaşamalarına imkan vermek üzere ciddi çalışmalar yapılıyor” diyen Donald Louria, “Bazılarının daha da ileri giderek, insanoğlunun 200, 300 hatta 500 yıl bile yaşayabileceğini iddia ettiklerini” sözlerine ekledi.

   “120 YAŞINDAN FAZLA YAŞAYAMAZ”
   Konferansa katılmayan bazı uzmanlar ise “İnsan vücudunun 120 yıldan fazla yaşamak üzere programlanmadığını” savundular. Bu uzmanlara göre, “sağlıklı yaşam biçimi ve hastalıklardan korunma yöntemlerine rağmen, beynin ve diğer organların iflas etmesi insanoğlunu bu yaşlarda ölüme götürüyor.” “New England 100 Yaşındakiler Araştırma Merkezi” başkanı Thomas Perls de aynı görüşe katıldı ve “İnsanoğlunun 180 yaşına kadar yaşamasının tam bir kurgubilim olduğunu” ifade etti. Perls, insanın 180 yaşına kadar yaşamasını “uzay mekiğinin Pluto gezegenine ulaşmasına” benzetti. Pluto, Dünya’dan 4.3 milyar km uzaklıkta bulunuyor.
   En fazla 122 yaşına kadar yaşandı
   Dünyada şimdiye kadar en uzun yaşadığı kayıtlara geçmiş kişi, 1997 yılında 122 yaşında ölen Fransız asıllı Jeanne Louise Calment. Bu kişinin 119 yaşındayken gözlerinin doğru dürüst görmediği, kulaklarının ise duymadığı, kendisini ziyaret eden Georgia Yaşlılık Bilimi Merkezi direktörü Leonard Poon tarafından açıklandı.
   Sitemizin Referans Sistemini kullanın*

   Işığın gölgesi ile yetinme ışık ol!
   BİRAZDAHA MANTIKLI ŞEYLER YAZSAKDA İNSANLARI YANLIŞ BİLGİLENDİRMESEK OLMAZMI??
   HERKES HEMŞİNİ SEVEBİLİR AMA HERKES HEŞİNLİ OLAMAZ
   HERKES HEMŞİNLİ SEVEBİLİR AMA HERKES HEMŞİNLİ ALAMAZ

   Doğrularımı götürücek kadar yanlış yapmadım bu hayatta çok sıkıştığım yerlerde boş bıraktım soruları... şimdi bıraktığım boşlukların birindeyim kimsenin doğrusunu götürmedim ve en önemlisi kimsenin yanlışı olmadım..!
   Avrupa Birliği'nin de 3,5 milyar avroluk bütçesi ile en büyük 4. alan olarak kaynak ayırdığı nanoteknoloji, mikroteknolojiden sonraki en önemli teknolojik gelişme olarak değerlendiriliyor.

   Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekmel Özbay, "nano" kelimesinin Yunanca'da "cüce" anlamına geldiğini, nanoteknolojinin atomik seviyedeki teknolojilerle çalıştığını anlattı.

   Nanoteknoloji üzerine çalışmalarının 10-15 yıl öncesine dayandığını aktaran Özbay, üzerinde değişiklik yapılamayan pek çok maddenin özelliklerinin nanoteknoloji ile değiştirilmeye başlandığını kaydetti. Özbay, cep telefonlarının, güzellik kremlerinin, kıyafetlerin, kameraların ve gözlüklerin nanoteknoloji ile yeni bir boyut kazanacağını, bu teknolojiyle üretilen ürünlerin yakın gelecekte vitrinlerde yerini alacağını anlattı.

   Her teknolojinin malzemeye dayandığını ifade eden Özbay, nanoteknolojinin malzemelerin boyutunu önemli ölçüde küçülteceğini belirtti. Özbay, "Boğaziçi Köprüsünün halatlarının kalınlığı 1 metre civarında, epeyce büyük. Nanoteknoloji ile bu 1 santimetreye kadar indirilebilir. Halatlar, küçük olması ile beraber aynı zamanda sağlamlığı da yüksek olan malzemelerden yapılabilir" diye konuştu.

   Nanoteknoloji alanında yaptıkları çalışmalardan söz eden Özbay, aydınlatmada kullanılan ve "tungsten" diye isimlendirilen lambaların kullanımının nanoteknolojide gelişmeler nedeniyle yakında tarihe karışacağını söyledi. Nanoteknolojiyle yüksek verimliliğe sahip ışık kaynağı elde etmeyi amaçladıklarını ifade eden Özbay, yeni lambaların daha az elektrik tüketerek daha fazla aydınlatma sağlayacağını söyledi.

   Nanoteknoloji ürünü elektronik aletlerin elektrik tasarrufu sağlayacağına işaret eden Özbay, dizüstü bilgisayarların enerjisinin büyük bölümünün ekran aydınlatmasında harcandığını, nanoteknolojiyle batarya ömrünün uzayacağını, dolayısıyla elektrikten tasarruf edileceğini söyledi.

   Türkiye'nin nanoteknoloji alanında yapacağı çalışmalar sayesinde, enerji tasarrufunda önemli aşama kaydedeceğini vurgulayan Özbay, "Bir anlamda, şu anki elektrik tüketimini arttırmadan, yeni doğalgaz kaynakları ya da yeni nükleer enerji kaynakları kullanmadan, enerji daha verimli kullanıldığından aynı aydınlatma çok daha ucuza ve az elektrik tüketilerek elde edilecek" dedi.

   Özbay, nanoteknolojinin en çok kozmetik sektöründe kullanıldığını ancak gelecekte kullanım alanının hemen her alana yayılacağını bildirdi. Kırışıklık kremlerinin nano kapsüller içine konulduğunda cildin tamamına uygulanabildiğine dikkati çeken Özbay, pek çok kozmetik firmasının bu teknolojiyi kullanmaya başladığını kaydetti.

   Nanoteknolojinin kanser tedavisine de çok büyük katkılar yapacağını kaydeden Özbay, kanser ilaçlarının nano kapsüllere yükleneceğini anlattı. Bu ilaçların vücuda verilmesinin ardından, nano tabancalarla yalnızca istenen bölgelerde patlatılacağını söyleyen Özbay, ilacın sadece tedavi edilecek noktada uygulanacağını ve tedavide yan etkilerin ortadan kalkacağını söyledi.

   Özbay, bu teknolojinin kanser tedavisinde kullanılması için 3 yıllık bir sürenin öngörüldüğünü, başlatılan bir projede Gazi Üniversitesi ve Eczacıbaşı firmasıyla çalıştıklarını bildirdi.

   Nano malzemelerin kullanıldığı tıbbi görüntüleme sistemlerinin çözümlemelerinin daha da artacağına dikkati çeken Özbay, DVD kapasitelerinin artırılabileceğini, bilişim teknolojisinde de büyük bir çığır açılmış olacağını söyledi.

   Nanoteknolojinin termal kameraların gece görüş sistemleri açısından da yenilikler getirdiğini anlatan Özbay, nanoteknoloji ürünü termal kameraların çok daha uzaktan görüntü alabileceğini belirtti.

   Nanoteknolojinin günlük yaşamın vazgeçilmez ürünü olan cep telefonlarının küçültülmesine de olanak sağlayacağını kaydeden Özbay, nano malzemelerle yapıldığında cep telefonların boyutlarının bugün kullanılanlara göre 100 kat küçültülebileceğini ifade etti.
   Gelecek 15 yıl içerisinde nanoteknolojinin dünya ekonomisine 3 trilyon lira ek kaynak sağlayacağını belirten Özbay, bu teknolojinin Türkiye açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

   Türkiye'nin bu teknolojinin "üreticisi" ya da "tüketicisi" olma konusunda bir karar vermesi gerektiğine işaret eden Özbay, Türkiye'nin bugüne kadar nanoteknolojinin tüketicisi konumunda olduğunu söyledi. Özbay, "Amacımız yalnızca bilim yapmak değil, bu teknolojiyi Türkiye'nin yararına kullanmak" dedi. Türkiye'nin nanoteknolojiyi tüketen değil, üreten ülke konumuna gelebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

   Kozmetik, tıp, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere bütün alanlarda kullanılan malzemelerin yapımın yeni bir boyut getiren nanoteknoloji, bilim dünyasında çığır açıyor. Bu teknolojiyle yapılan cep telefonları, güzellik kremleri, kıyafetler, kameralar ve gözlükler, teknolojinin sonsuzluğunu gözler önüne seriyor.

   "Nanoteknolojinin insana sağlayacağı refahı algılayabilen herkes bu teknolojiye sahip olmak istiyor. ABD 4 sene içinde nanoteknolojiye 4,5 milyar dolarlık kaynak ayıracak. AB 7. Çerçeve Programında bu alana ayırdığı kaynağı 3.5 milyar avroya çıkardı. Önümüzdeki 7 yıl içinde AB, nanoteknolojiye 100 milyar avro kaynak aktaracak. Bunu sadece bilim yapılsın diye değil, buradan çıkacak teknolojilerin refah seviyesini daha da arttıracağına inandıkları için yapıyorlar.

   Çin bu konularda 1 milyon kişi yetiştirmek üzere bir eğitim çalışması başlattı. Japonya, Kore ve İsrail'de bu konuda çok önemli çalışmalar var. Yani tüm gelişmiş ülkeler buna kaynak ayırıyor."

   __._,_.___
   Sitemizin Referans Sistemini kullanın*

   Işığın gölgesi ile yetinme ışık ol!

   İşe dört kişiyle başladı NASA’yı dize getirdi

   NNT Teknoloji, bor araştırmalarıyla dünyanın ilgi odağı haline geldi. Alüminyumu çelikten 8 kat güçlü hale getiren şirkete NASA’ya bağlı şirketlerden ortaklık teklifi gelmeye başladı.

   19 yıl önce Rusya’da dört profesörle birlikte yola çıkan NNT Nanoteknoloji şirketi, bor ile ilgili yaptığı çalışmalar sonunda bulduğu yeni madde ile ABD’nin uzay kurumu NASA’nın bağlı şirketlerinden ortaklık teklifleri aldı. Bor madenini yüksek basınç altında tepkimeye sokarak yeni bir madde bulduklarını söyleyen NNT İcra Kurulu Başkanı Cafer Akın, Bor Power ürününün otomobillerde kullanıldığını ve araçlardaki sürtünmeyi azaltarak azyakıt tasarufu sağladıklarını söyledi.

   23 PROJE SIRADA BEKLİYOR

   BOR madeninden elde edilen MCDP ismini verdikleri ürünün alüminyumu çelikten 8 kat daha sert hale getirdiğini, bilgisayar işlemcilerinde kullanılan altından çok daha fazla geçirgen olduğunu belirten Akın ‘Bu ürünle ilgili NASA’ya bağlı şirketlerden ortaklık teklifleri aldık. Türk hükümeti de bizim ürünümüzün kullanım hakkını almak için teklifte bulundu. Ancak bu konuyu düşünmüyoruz’ dedi. Bu yıl 60 milyon liralık ciro yapmayı hedeflediklerini söyleyen Akın ‘ABD’den Rusya’ya dünyanın birçok ülkesine Bor Powder ihraç ediyoruz’ dedi. 1991 yılında şirketi kurmadan önce teknoloji fuarlarını takip ettiklerini ve bu araştırmalar sorasında nanoteknoloji ile tanıştıklarını söyleyen Cafer Akın ‘O dönemde bu teknoloji teorik olarak vardı. Bu alanın büyük gelişme göstereceğini gördük. Bu alana önemli kaynak ayırdık. Bu riskli bir işti ama risk almayan insanlar başarı kazanamazlar. Şu anda endüstrileşmeye hazır olarak 23 tane projemiz bulunuyor’ dedi. Atom fizikçisi, metalürji, biyoenerji uzmanı olarak 5 profesör ve kendisinin şirketin çekirdeğini oluşturduğunu söyleyen Akın ‘Karbon nano tüpleri yaptık. Elektronik ve bilişimde kullanılmak üzere Avrupa’ya satmaya başladık. Yaptığımız araştırmalarla ekonomik anlamda satabileceğimiz bir ürün elde ettik’ dedi.

   Almanya Bor Power’ı kullanıyor

   ŞİRKETİN bulduğu bor elmas tozu (MCDP) ve nanobor ürünlerinin metal yüzeyde sürtünmeyi ve aşınmayı azalttığını söyleyen Akın ‘Bu teknoloji şimdi karbon emisyonlarının azaltılması için kullanılacak. Almanya hükümeti ile görüşmelerimiz sürüyor. Araçlarda Bor Power’ın zorunlu olarak kullanılması için çalışmalar var’ dedi. Akın şunları söyledi: ‘Bu özellikleri, hammadde fiyatlarının yüksek olduğu günümüz şartlarında maliyet avantajları sağladığı gibi çevre kirlenmesini de azaltarak, doğaya katkıda bulunuyor. Piyasada sürtünme, aşınma ve korozyon azaltıcı çeşitli ürünler var. Yağlayıcıların en önemli görevlerinden birisi hareketli parçalar arasında bir katman oluşturup sürtünme ve aşınmayı azaltmak. Ayrıca, korozyonları engelleme ya da çalışma gürültüsünü azaltmak gibi özellikler sunabilir.’

   O anki sevincimi anlatacak söz bulamıyorum!

   En çok sevindiği anın, Oxford hocalarına verdiği seminer olduğu söyleyen Akın ‘Teknolojimize hayret ettiler’ dedi.

   BOR elementinin nano ölçeğine ulaşmayı ilk kendi şirketlerinin başardığını söyleyen Akın ‘Bu aşamadan sonra bor üzerinde çalışmaya başladık. Karbondaki bilgilerimizle bor üzerinde denemeler yaptık ve bor elementinde hiç ummadığımız ürünlerle karşılaştık. İlk denemelerimiz 5-6 ay sürdü. Bordan bir malzeme çıktı ki nanodan daha küçük. Bilyacıklar halinde bir kristaller elde ettik. Bu madde elmastan daha sert. O anki sevincimiz anlatılamaz. Dünyada benzeri olmayan bir şey keşfediyorsunuz. 200 bin atmosfer basıncına ulaşan bir teknolojimiz olduğu için bu maddeyi bulduk. Cambridge ve Oxford’da verdiğimiz seminerlerde yabancı hocalar hayretle teknolojimizi tasdik ettiler’ dedi. Dünya teknoloji müzesinde doğa dostu en değerli malzeme olarak ürünlerinin sergilendiğini söyleyen Akın ‘Bor Power teknolojisi dünyaya sattığımız ürünü ortaya çıkardı. Bor Power ürünlerinden yılda 35 milyon adet üretiyoruz. Bu ürün araçta sürtünmeyi sıfıra yakın indirdiği için motor korumasında büyük fayda sağlıyor’ dedi.

   F1 şampiyonu Mika Hakkinen Bor Power’ın pilotu oldu

   NNT’NİN patronu Cafer Akın, ürünlerinin uluslararası başarısı nedeniyle Formula 1 yarışlarının ünlü şampiyonu Mika Hakkinen’le Finlandiya’nın ünlü Arctic Lapland Rallisi’ne Bor Power markası ile yarışması için anlaştıklarını söyledi. Akın ‘Mika Hakkinen dünyaca tanınan bir isim olduğu için yüzlerce firma sponsor olarak Mika Hakkinen ile anlaşmaya çalıştı ancak Mika Hakkinen yaptığı araştırma sonunda dünyanın en ileri teknolojisi olan NNT Nanoteknoloji ile üretilen Bor Power’ı tercih etti’ dedi.
   Hala tanımamışlar / Hemşin'deki BİZ'leri / Hemşin temizleleyecek / İçindeki TİZ'leri...