Horonlar

Yöremizin HoronlarıHemşin Horonu Sabah Horonu Alika Horonu Kaynakli Rize Sirtlinin Rizesi
Evunum ardi bayir
Kuraktur kazilmiyor
Oyna sevduğum oyna
Günahun yazilmiyor

Kişami saklamişşen
Arkana kuru odun Benum
sevduğum güzel
Ellerun yari oldun
Evunum ardi bayir
Kuraktur kazilmiyor
Oyna sevduğum oyna
Günahun yazilmiyor

Kişami saklamişşen
Arkana kuru odun
Benum sevduğum güzel
Ellerun yari oldun
Haburadan aşaği
Ben inemem inemem
Küçucuksen sevduğum
Sözuna güvenemem

Elevidun deresi
İki tarafli akar
Yureğum seniledu
Gözüm ellere bakar
Ey gidi yaylalarum
Veran kaldi düzleri
Derinden bir hen eder
Hayal çoban kizleri

Aşaki tarlalarun
Alçaktan sardi duman
Nerde o güzel günler
Nereye akdi zaman
Akan Hemşin deresi
Dökülur mi pazara
İkimuzda sevdali
Gelmeyelum nazara

Derenun kenarina
Kizil ağaç fidani
O tatli bakişlarun
Elduriyor adami

Çarişka Horonu Çinçiva Rizesi Kaçkar Horonu Papilat Büyükdüz
Enelum derelere
Tutelum alabaluk
Ka kiz anang ile babang
Etmedi mi sevdaluk
Kesdum kizil ağaci
Edeceğum molini
Gelun kiz bana sorun
Sevdaluğun halini
Çikduk üskürd dağina
Seyrettuk yeyleleri
Yazinda en fazla kar
Havaligun puhari
Çikardum yeleğumi
Asdum incir dalina
Sevduğumun gözleri
Benzer ayder balina
Hemşinun dereleri
Hem aksun hem çağlasun
Yarinden ayri kalan
Hem yazsun hem Ağlasun

Eski Hemşin Sırtının Rizesi Ye Hala Horonu Ançanın Rizesi Alika Horonu
Gül dikensuz olur mi
Yiğit yarsuz olurmi
Yar gurbette ben köyde
Buna can dayanur mi

Sevanlarun duasi
Çabuk kabul olur mi
Hem yarsuz hem parasuz
Gurbette zor olur mi
Akan Hemşin deresi
Dökülur mi pazara
İkimuzda sevdali
Gelmeyelum nazara

Derenun kenarina
Kizil ağaç fidani
O tatli bakişlarun
Elduriyor adami
Kafide işluğunun
Şeridi al kendi mor
Oldun dünye güzeli
Bir aynaya bakta gör
Ye hala pişmedi mi
Ye hala pişmedimi çahala

Ettun alaf yukini
Bağladun bağlarini
Gel beraber gezelum
Hemşinun dağlari
Haburadan aşaği
İn elmasum elmasum
Merak turki söyletur
Dünyeler kinamasun

Dağ başina özkur gel
Üçi birden kurusun
Sevduğum yureğunde
Duru dura çurusun
Haburadan aşaği
Ben inemem inemem
Küçucuksen sevduğum
Sözuna güvenemem

Elevidun deresi
İki tarafli akar
Yureğum seniledu
Gözüm ellere bakar

Abdinin Rizesi Dıkbıyık Horonu Çano Hamlakit Sarhoş Horonu (Seyidoğlu)
Ne olur sevenun
Gerçek olsa ruyasi
Yari asker olanun
Karanluktur dünyasi
İki türki edelum
Seslerumuz uyar mi
Dedeğumuz türkiyi
Nazli yarda duyar mi
Elevidun duzina
Kar yağiyor inceden
Ben aldum sevduğumi
Kurtuldum duşünceden
Bu sene yaylarda
Gezsun sevduğum gezsun
Seneye gitmeyecek
Elevidida gezsun
Efkar basdi gönlumi
Gene ağleyaceğum
Kalmadum bu dünyada
Kara bağlayacağum

Siğ Rize Mahmutoğlu Hoduçur Horonu Ğant horonu Sevduğum İki Gözüm
Allahum ne edeyim
Dert gelur bulur beni
Yar sen güzel olmasan
Ya ben görmesam seni
Başundaki puşiyi
Ne güzel bağlamişşen
Gözlerunden bellidur
Sevduğum ağlamişşen
Yeylenun yolinda bir gelin gördüm
Gelina yaylanun yolini sordum
Duman geri gitti yeyleyi gördüm
Evoy bana vay bana yazuk bana vah bana
   

Rize Horonu Polatın Rizesi Noktalı Ancer Kemer Horonu Langaliman
         
 
Çinçiva Vişne Horonu Yalı Vijenin Saba Horonu Kız Horonu Bakoz
         
 
Ortaköy Horonu İkiayak Tumas Horonu Palakçur Kız Horonu Elevit Horonu
         
 
Hevek Horonu Abdi Horonu Kotina Memedina Samistal Kız Horonu
         
 Horon Nedir?

Horon kelimesinin etimiyolojisi hakkında üzerinde uzlaşıya varılmış ortak bir kanaat bulunmamaktadır. Ansikloedilerde hellence dans anlamına gelen "khoros" tan geldiği ifadesi yer alir. Bir başka teoride Trabzon'da hasatı yapılmış tarlalarda, mısır saplarının kışın hayvanlara yem yapılmak için harmanlanmasıyla oluşan görüntüdür. Yan yana duran adamlar görüntüsü veren ve "horom" adı verilen bu mısır demetleri (lazcasi bardi'nin) bu oyuna isim babası olduğu düşünülmektedir.
{C}
{C}{C}Horonlar Üç Bölümden Oluşur:{C}
{C}
{C}{C}1.{C} düz horon bölümü: horon oynanmaya başlarken ağır tempoda oynanır. bundan ötürü oyunun bu bölümüne ''ağır horon bölümü'' de denir. oyun halkası saat ibresinin tersi yönünde döner. söylenen türkülere ellerle tempo tutulur. müzik ne kadar yüksek tempolu çalınırsa, oyuncular da o kadar kıvrak ve hareketli olurlar. Ritim arttıkça vücut dikleşir, kollar yukarıya kalkar. gelen komutla ''yenlik yenlik'' ''alaşağı'' ya da ''ufak ufak'' diğer oyuncular da uyarılarak doğrudan sert bölüme geçildiği gibi yenlike bölüme de geçilir.
{C}
{C}{C}2.{C} yenlik bölümü: kollar aşağıya iner, dizler kırık ve bel kısmı dizlerin açısında öne doğru eğiktir. kol çıkarmalar ve omuz sallamalar bu bölümde ön plandadır. adımlar geriye, yana ve öne basarak belli alan içinde gezinilir. Vücudun yapmış olduğu çalımlar yumuşak ve hafiftir. Oyunun ritmi düz horon bölümüne oranla biraz daha hızlıdır. komutçudan gelen ''alaşağa'', ''aloğlum'', ''kimola'', ''taktum'', ''yıkoğlum'' veya ''ıslık'' şeklinde gelen komutla sert bölüme geçilir.
{C}
{C}{C}3.{C} sert bölümü: diğer bölümlere nazaran hareketler daha sert ve canlıdır. omuz sallamalar daha seri, ayaklar yere daha sert basar. oyunun en gösterişli, temposunun oldukça yüksek olduğu ve oyuncuların tüm yeteneklerini ortaya koyduğu bir bölümdür. oyuna devam edilecekse tekrar düz horon bölümüne geçilir.